Hvordan beregne utbetalingsforhold

Utbetalingsforhold: Hva det er, hvordan beregne det og hvordan bruke det

Hvordan beregnes månedlig utbytte?

For å beregne en månedlig utbytteutbetaling, må du først bestemme størrelsen på utbyttet per aksje. Dette finner du ved å se på selskapets regnskap. Når du har utbytte per aksje, kan du beregne den månedlige utbytteutbetalingen ved å multiplisere utbyttet per aksje med antall utestående aksjer.

Hva er utbetalingsmetode?

Utbetalingsgraden er et finansielt forholdstall som måler andelen av inntektene som utbetales som utbytte til aksjonærene. Utbetalingsforholdet kan defineres som forholdet mellom utbytte utbetalt til aksjonærene og nettoinntekten til selskapet.

Utbetalingsforholdet er et viktig forhold for investorer å vurdere fordi det gir innsikt i hvor mye av et selskaps inntjening som blir utbetalt som utbytte og hvor mye som reinvesteres tilbake i selskapet. Et høyt utbetalingsforhold kan indikere at et selskap ikke reinvesterer nok av inntektene tilbake i virksomheten, noe som til slutt kan føre til en nedgang i lønnsomheten. Omvendt kan et lavt utbetalingsforhold indikere at et selskap reinvesterer en stor del av inntekten tilbake i virksomheten, noe som til slutt kan føre til en økning i lønnsomheten.

Det er noen forskjellige måter å beregne utbetalingsforholdet på. Den vanligste måten er ganske enkelt å dele utbyttet til aksjonærene med nettoinntekten til selskapet.

Utbytte utbetalt til aksjonærer ÷ Nettoinntekt = Utbetalingsforhold

En annen måte å beregne utbetalingsforholdet på er å dele utbyttet som utbetales til aksjonærene med kontantstrømmen fra driften.

Utbytte utbetalt til aksjonærer ÷ Kontantstrøm fra drift = Utbetalingsforhold

Utbetalingsforholdet er et viktig forhold for investorer å vurdere fordi det gir innsikt i hvor mye av et selskaps inntekter som blir utbetalt som utbytte og hvordan mye blir reinvestert tilbake i selskapet. Et høyt utbetalingsforhold kan indikere at et selskap ikke reinvesterer nok av inntektene tilbake i virksomheten, noe som til slutt kan føre til en nedgang i lønnsomheten. Motsatt kan en lav utbetalingsgrad indikere at et selskap reinvesterer en stor del av inntektene tilbake i virksomheten, noe som til slutt kan føre til en økning i lønnsomheten.

Hvordan beregner du kontantutbytte?

For å beregne kontantutbytte må du vite følgende:

-Den gjeldende aksjekursen
-Utbyttet per aksje

Du deler deretter utbyttet per aksje på aksjekursen for å få kontantutbyttet.

Hva betyr et negativt utbetalingsforhold?

Et negativt utbetalingsforhold indikerer at et selskap ikke genererer nok penger til å dekke utbyttebetalingene. Dette kan skyldes en rekke faktorer, for eksempel dårlig lønnsomhet, høye gjeldsnivåer eller store investeringer. Hvis et selskap konsekvent har et negativt utbetalingsforhold, kan det til slutt måtte kutte utbyttet eller til og med eliminere det helt. Hva er utbetalingsbeløpet? Utbetalingsbeløpet er mengden penger som et selskap betaler ut til sine aksjonærer i form av utbytte. Dette beløpet er vanligvis uttrykt som en prosentandel av selskapets inntjening.