Dhaka Stock Exchange (DSE) Definisjon

Dhaka-børsen (DSE) er den viktigste og eneste børsen i Bangladesh. Utvekslingen ble innlemmet i 1954 og startet sin virksomhet i 1956. Den ligger i Motijheel, i hjertet av Dhaka. Fra mai 2015 har DSE en markedsverdi på over 24 milliarder dollar. DSE er medlem av Asian and Oceanian Stock Exchanges Federation (AOSEF) og Federation of … Les mer

Unilateral Transfer Definition

En ensidig overføring er en betaling gjort av en part til en annen uten å motta noe tilbake. Denne typen overføring gjøres vanligvis som en gave eller som hjelpemiddel, men den kan også gjøres av andre grunner, for eksempel for å betale ned en gjeld. Ensidige overføringer kan gjøres mellom enkeltpersoner, bedrifter eller myndigheter. Hva … Les mer

Negotiated Dealing System (NDS)

Negotiated Dealing System (NDS) er et datastyrt handelssystem som brukes av banker og verdipapirforetak for å handle obligasjoner, statskasseveksler, sertifikater og andre gjeldsinstrumenter. Systemet ble utviklet av et konsortium av banker og verdipapirforetak på begynnelsen av 1990-tallet og drives nå av et selskap kalt MarketAxess. Er Ccil en børs? Ccil er ikke en utveksling. Hvem … Les mer

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) er en foreslått frihandelsavtale mellom EU og USA. Det uttalte målet med TTIP er å «fremme økonomisk vekst; støtte opprettelsen og beholde arbeidsplasser; forbedre innovasjon, konkurranseevne og produktivitet; heve levestandarden; og fremme bærekraftig utvikling.» Avtalen forhandles i to runder, hvorav den første fant sted i Washington, D.C., USA, i … Les mer

Korean Composite Stock Price Indexes (KOSPI)

Korean Composite Stock Price Indexes (KOSPI) er et sett med aksjemarkedsindekser som sporer utviklingen til det sørkoreanske aksjemarkedet. Indeksene er beregnet av Korea Exchange, landets børsoperatør. Det er to hoved-KOSPI-indekser: KOSPI 200 og KOSPI 100. KOSPI 200 er referanseindeksen for det sørkoreanske aksjemarkedet, og består av de 200 største og mest likvide aksjene som omsettes … Les mer

Kvalifisert utenlandsk institusjonell investor (QFII)

En kvalifisert utenlandsk institusjonell investor (QFII) er en institusjon eller person som er basert utenfor Kina og som oppfyller visse kriterier fastsatt av den kinesiske regjeringen for å kunne investere i det kinesiske verdipapirmarkedet. For å være en QFII, må en institusjon eller enkeltperson ha minimum USD 5 millioner i aktiva under forvaltning og må … Les mer

Berhad (BHD)

Berhad er et begrep som brukes i Malaysia og Indonesia for å betegne et privat aksjeselskap. I Malaysia må et Berhad-selskap ha en innbetalt kapital på minst RM500 000 (omtrent 130 000 USD). Begrepet «Berhad» eller «Bhd.» brukes ofte i navnene til malaysiske selskaper, som Sime Darby Berhad og CIMB Berhad. Hva er forskjellen mellom … Les mer

Over-The-Counter Exchange of India (OTCEI) Definisjon

Over-The-Counter Exchange of India (OTCEI) er en børs lokalisert i Mumbai, India. Den ble etablert i 1992 og er den første børsen i India som handlet verdipapirer gjennom en elektronisk ordrebok. OTCEI tilbyr handel i et bredt spekter av verdipapirer, inkludert aksjer, obligasjoner, obligasjoner og warranter. Hva er rollen til over disk-børsen? Over-the-counter-børsens rolle er … Les mer

Export Credit Agency gir støtte til internasjonal virksomhet

Eksportkredittbyråer (ECA) er organisasjoner som gir støtte til virksomheter som driver internasjonal handel. ECAer tilbyr en rekke tjenester, inkludert finansiering, forsikring og garantier. De gir også informasjon og råd om eksportmuligheter og markedsinformasjon. ECAer spiller en viktig rolle i å fremme eksport og støtte bedrifter i deres internasjonale aktiviteter. Ved å gi økonomisk bistand og … Les mer

Blue Chip Swap Definisjon

En blue chip swap er en avtale mellom to motparter om å utveksle kontantstrømmene til to forskjellige instrumenter. Instrumentene kan enten være gjelds- eller egenkapitalpapirer. Begrepet «blue chip» refererer til kredittkvaliteten til de underliggende instrumentene. I en blue chip swap samtykker den ene motparten til å betale den andre motparten differansen mellom de to instrumentenes … Les mer