Driftsresultat

Driftsresultat er et mål på et selskaps økonomiske resultater fra kjernevirksomheten. Driftsresultatet er lik et selskaps bruttoresultat minus driftsutgiftene. Bruttofortjeneste er lik et selskaps inntekt minus kostnadene for solgte varer. Driftskostnader inkluderer et selskaps salgs-, generelle og administrative utgifter. Driftsresultat er et godt mål på et selskaps lønnsomhet fordi det ekskluderer ikke-driftsposter, som rentekostnader og … Les mer