Negotiated Dealing System (NDS)

Negotiated Dealing System (NDS) er et datastyrt handelssystem som brukes av banker og verdipapirforetak for å handle obligasjoner, statskasseveksler, sertifikater og andre gjeldsinstrumenter. Systemet ble utviklet av et konsortium av banker og verdipapirforetak på begynnelsen av 1990-tallet og drives nå av et selskap kalt MarketAxess. Er Ccil en børs? Ccil er ikke en utveksling. Hvem bruker SFMS? San Francisco Mint er den eneste produsenten av American Eagle sølv- og gullmynter, samt minnemynter. De produserer også mynter for andre land, inkludert Canada, Kina og Mexico.

Hva er forskjellen mellom SFMS og SWIFT?

Det er noen viktige forskjeller mellom SWIFT og SFMS:

1. SWIFT er et nettverk av finansinstitusjoner som muliggjør sikker utveksling av informasjon og betalinger. SFMS er en markedsinfrastruktur som muliggjør handel med verdipapirer.

2. SWIFT brukes primært til internasjonale betalinger, mens SFMS brukes til handel med verdipapirer.

3. SWIFT medlemsbanker må følge visse standarder og forskrifter, mens SFMS medlemsbedrifter ikke er underlagt de samme kravene.

4. SWIFT har et bredere nettverk av medlemmer, mens SFMS har et mer begrenset nettverk. Hva er forgylt konto? En gilt-konto er en investeringskonto i Storbritannia som brukes til å holde statsobligasjoner, kjent som gilts. Kontoen kan holdes av en enkeltperson eller av en institusjon som en bank eller et forsikringsselskap. Når ble NDS startet? NDS ble startet i 1992 av Dr. Abe Peled, som fungerte som selskapets styreleder og administrerende direktør frem til han gikk av i 2011. NDS ble kjøpt opp av Cisco i 2012 for 5 milliarder dollar.