Unilateral Transfer Definition

En ensidig overføring er en betaling gjort av en part til en annen uten å motta noe tilbake. Denne typen overføring gjøres vanligvis som en gave eller som hjelpemiddel, men den kan også gjøres av andre grunner, for eksempel for å betale ned en gjeld. Ensidige overføringer kan gjøres mellom enkeltpersoner, bedrifter eller myndigheter. Hva … Les mer

Kapitaliseringsforhold

Kapitaliseringsforhold er finansielle nøkkeltall som brukes til å måle et selskaps kapitalstruktur. De tre vanligste kapitaliseringsgradene er gjeld-til-egenkapital-forholdet, gjeld-til-aktiva-forhold og egenkapital-til-aktiva-forhold. Gjeld-til-egenkapital-forholdet måler forholdet mellom et selskaps gjeld og egenkapital. Dette forholdet brukes til å bestemme den økonomiske risikoen til et selskap. En høy gjeld i forhold til egenkapital indikerer at et selskap er svært … Les mer

Hva er Dickey-Fuller Test?

Dickey-Fuller-testen er en test som bruker statistikk å kjenne tilstedeværelsen av en stokastisk trendatferd i tidsserier av variablene som utgjør testen, ved hjelp av en hypotesetest. Med andre ord, vil Dickey-Fuller-testen hjelpe oss å vite om det er en betydelig tilstedeværelse av trend i tidsserien til variablene vi analyserer. For dette vil det bli utført … Les mer

Kategorier K