Outward Direct Investment (ODI) Definisjon

ODI oppstår når en investor basert i ett land erverver en kontrollerende eierandel i et utenlandsk selskap eller foretak. Investoren kan være et individ, en gruppe individer eller et selskap. Formålet med ODI er å få fotfeste i et utenlandsk marked eller å sikre en ny forsyningskilde. Inward direct investment (IDI) er det motsatte av … Les mer

Dobbel declining saldo (DDB) Avskrivningsmetode Definisjon med formel

Avskrivningsmetoden med dobbel declining balance (DDB) er en form for akselerert avskrivning. I henhold til denne metoden er hvert års avskrivningskostnad lik to ganger avskrivningskostnaden fra forrige år. Resultatet er en forhåndsbelastet avskrivningsplan, der en større del av eiendelens kostnad avskrives i de første årene av dens levetid. Den doble saldometoden kan uttrykkes slik: Avskrivningskostnad … Les mer

Friendly Takeover

En vennlig overtakelse er et oppkjøp der målselskapets styre samtykker til oppkjøpet. En vennskapelig overtakelse kan gjøres via en fusjon eller et oppkjøp av aksjer. En fiendtlig overtakelse er derimot et oppkjøp der målselskapets styre ikke går med på oppkjøpet. Fiendtlige overtakelser gjøres vanligvis via et anbudstilbud. Hva er typene overtakelsesstrategier? Det er fire vanlige … Les mer