Over-The-Counter Exchange of India (OTCEI) Definisjon

Over-The-Counter Exchange of India (OTCEI) er en børs lokalisert i Mumbai, India. Den ble etablert i 1992 og er den første børsen i India som handlet verdipapirer gjennom en elektronisk ordrebok. OTCEI tilbyr handel i et bredt spekter av verdipapirer, inkludert aksjer, obligasjoner, obligasjoner og warranter.

Hva er rollen til over disk-børsen?

Over-the-counter-børsens rolle er å tilby en plattform for handel med verdipapirer som ikke er notert på en formell børs. OTC-børser brukes vanligvis til handel med mindre likvide verdipapirer, som for mindre selskaper.

OTC-børser har vanligvis mindre strenge noteringskrav enn formelle børser, og kan som sådan være mer tilgjengelige for små og mellomstore bedrifter. Dette betyr imidlertid også at det er mindre regulatorisk tilsyn med OTC-børser, noe som kan resultere i økt risiko for investorer.

Hvem er medlemmene av OTCEI?

OTCEI er Over-The-Counter Exchange of India, og det er en nasjonal børs. Den er basert i Mumbai, og den ble etablert i 1992. Den er en fullt integrert børs, og den tilbyr handel med aksjer, derivater og gjeldsinstrumenter.

Noen av de bemerkelsesverdige medlemmene av OTCEI er:

• Bank of Baroda
• Canara Bank
• HDFC Bank
• ICICI Bank
• State Bank of India
• Axis Bank
• Kotak Mahindra Bank
• IndusInd Bank
• Ja Bank
• Punjab National Bank

Hvordan noterer du deg på OTC-markedet? OTC-markedet er et marked for verdipapirer som ikke er notert på en børs. For å notere seg på OTC-markedet, må et selskap først sende inn en registreringserklæring til Securities and Exchange Commission (SEC). Etter at registreringserklæringen er arkivert, må selskapet sende inn periodiske rapporter til SEC. Hva er et eksempel på OTC-markedet? Et eksempel på OTC-markedet vil være markedet for valuta (FOREX). I FOREX handles to valutaer mot hverandre, og prisene bestemmes av tilbud og etterspørsel. FOREX-markedet er ikke sentralisert, og handel skjer gjennom elektroniske nettverk. Hvem regulerer OTC-markedet i India? I India regulerer National Stock Exchange (NSE) og Bombay Stock Exchange (BSE) markedet for over-the-counter (OTC). Securities and Exchange Board of India (SEBI) er toppregulatoren for verdipapirmarkedet i India.