Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) er en foreslått frihandelsavtale mellom EU og USA. Det uttalte målet med TTIP er å «fremme økonomisk vekst; støtte opprettelsen og beholde arbeidsplasser; forbedre innovasjon, konkurranseevne og produktivitet; heve levestandarden; og fremme bærekraftig utvikling.» Avtalen forhandles i to runder, hvorav den første fant sted i Washington, D.C., USA, i … Les mer