Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) er en foreslått frihandelsavtale mellom EU og USA. Det uttalte målet med TTIP er å "fremme økonomisk vekst; støtte opprettelsen og beholde arbeidsplasser; forbedre innovasjon, konkurranseevne og produktivitet; heve levestandarden; og fremme bærekraftig utvikling."

Avtalen forhandles i to runder, hvorav den første fant sted i Washington, D.C., USA, i juli 2013. Den andre runden fant sted i Brussel, Belgia, i februar 2014.

avtalen forventes å være fullført innen utgangen av 2014.

TTIP er en kontroversiell avtale, med motstandere som hevder at den vil føre til uthuling av forbrukerrettigheter og miljøreguleringer, og at den vil gi selskaper for mye makt.

Er TTIP frihandel?

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) er en foreslått frihandelsavtale mellom EU og USA. TTIP er ment å fremme handel og økonomisk vekst ved å eliminere tariffer og handelshindringer, og ved å fremme investeringer og samarbeid om regulatoriske spørsmål. TTIP er for tiden under forhandling, og den endelige avtalen er ennå ikke oppnådd. Hvor er transatlanten? Det transatlantiske markedet refererer til markedet for varer og tjenester som krysser Atlanterhavet mellom Nord-Amerika og Europa. Dette markedet er et av de største i verden, med en total verdi på over 1 billion dollar. Det transatlantiske markedet består av en rekke forskjellige bransjer, inkludert transport, telekommunikasjon, finans og produksjon.

Finnes det en handelsavtale mellom EU og USA?

Den europeiske union (EU) og USA (USA) har verdens største bilaterale handels- og investeringsforhold og nyter det mest integrerte økonomiske forholdet i verden.

I 2018 utgjorde den transatlantiske handelen med varer og tjenester €1,3 billioner. EU er USAs største handelspartner, og står for 16 % av USAs import og 18 % av eksporten. USA er EUs største handelspartner, og står for 15 % av EUs import og 17 % av eksporten.

Bilateral handel har mer enn doblet seg siden 1995 og EU og USA er hverandres største investorer. EU har investert 2,6 billioner euro i USA, mens amerikanske investeringer i EU ligger på 2,7 trillioner euro.

EU og USA er hverandres største kilde til utenlandske turister. I 2018 utgjorde inntektene for transatlantisk turisme €192 milliarder.

Det økonomiske forholdet er underbygget av en rekke avtaler og dialoger, inkludert Transatlantic Economic Partnership (TEP) og Transatlantic Economic and Trade Dialogue (TE&TD).

TEP er et forum for diskusjoner om økonomiske spørsmål av felles interesse, som markedstilgang, regulatorisk samarbeid og sektorspørsmål. TE&TD er en dialog på høyt nivå om økonomiske og handelsmessige spørsmål mellom EU og USA.

Hva betyr Rcep?

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) er en foreslått frihandelsavtale (FTA) mellom de ti medlemslandene i Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) (Brunei, Kambodsja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filippinene, Singapore, Thailand, Vietnam) og dets seks FTA-partnere (Australia, Kina, India, Japan, New Zealand og Sør-Korea).

RCEP blir sett på som en måte å øke økonomisk vekst og velstand i regionen ved å redusere barrierer for handel og investeringer, og fremme økonomisk integrasjon. Avtalen blir også sett på som en måte å motvirke den økende innflytelsen fra USA og Kina i regionen.

Forhandlingene om RCEP startet i 2012, og en rammeavtale ble oppnådd i 2015. Forhandlingene har imidlertid gått tregt, og det har ikke vært enighet om sentrale spørsmål som tariffer, e-handel og investeringer.

Hva mener du med GATT? General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) er en multilateral avtale som regulerer internasjonal handel. Avtalen ble signert av 23 land i 1947 og har siden blitt endret. GATT styrer reglene for handel mellom deltakende land og gir et rammeverk for å forhandle handelsavtaler. GATT er en hjørnestein i Verdens handelsorganisasjon (WTO), som erstattet GATT i 1995.