Hedge Fund Manager Definisjon

En hedgefondforvalter er en person som tar investeringsbeslutninger for et hedgefond. Hedgefond er private, uregulerte investeringsinstrumenter som kun er tilgjengelige for velstående investorer. Hedgefondforvaltere må kunne identifisere og utnytte muligheter i finansmarkedene for å generere høy avkastning til sine investorer. Begrepet «hedgefondforvalter» kan referere til den personen som er ansvarlig for å ta investeringsbeslutninger for … Les mer

Window Dressing

Window dressing er en type regnskapssvindel der et selskap manipulerer sine rapporterte økonomiske resultater for å få dem til å virke mer gunstige for investorer. Den vanligste typen vinduspredning er kjent som «asset shuffling», der et selskap flytter sine eiendeler rundt på balansen for å få dem til å se mer verdifulle ut. Window dressing … Les mer

Langsiktig kapitalforvaltning (LTCM) Definisjon

LTCM var et hedgefond som kollapset i 1998 etter store tap. Fondet hadde satset store på at spredningen mellom ulike typer obligasjoner skulle smalne, men da obligasjonsrentene uventet steg, ble disse veddemålene sure. LTCMs kollaps sendte sjokkbølger gjennom finanssystemet og førte til strammere regulering av hedgefond. Er strategisk langsiktig? Ja, strategisk langsiktig planlegging er avgjørende … Les mer

Forstå avkastning av kapital

Kapitalavkastning refererer til den delen av et fonds utdeling som ikke anses som en skattepliktig hendelse. Dette er fordi fordelingen ikke regnes som inntekt, men snarere en avkastning av investorens opprinnelige investering. Avkastning av kapital er et viktig konsept for hedgefondinvestorer å forstå, siden det kan påvirke skatteplikten til utdelingene deres. For eksempel, hvis et … Les mer

Forstå globale makrostrategier

En global makrostrategi er en investeringstilnærming som søker å tjene på endringer i globale økonomier ved å ta lange eller korte posisjoner i en rekke finansielle instrumenter, inkludert aksjer, obligasjoner, valutaer og råvarer. Målet med en global makrostrategi er å identifisere og utnytte muligheter som kan oppstå fra makroøkonomiske trender. For eksempel kan en global … Les mer