Window Dressing

Window dressing er en type regnskapssvindel der et selskap manipulerer sine rapporterte økonomiske resultater for å få dem til å virke mer gunstige for investorer. Den vanligste typen vinduspredning er kjent som «asset shuffling», der et selskap flytter sine eiendeler rundt på balansen for å få dem til å se mer verdifulle ut. Window dressing … Les mer

Handelsvektet dollardefinisjon

Den handelsvektede dollardefinisjonen er et mål på verdien av amerikanske dollar i forhold til en kurv med utenlandsk valuta. Den handelsvektede dollaren beregnes ved å vekte verdien av dollaren mot en kurv av utenlandsk valuta, med vektene basert på betydningen av hver valuta i handelen med varer og tjenester. Den handelsvektede dollardefinisjonen er viktig for … Les mer

Forstå terminkurser

Når du handler med opsjoner og derivater, er det viktig å forstå terminkurser. Terminkursen er kursen som en bestemt valuta forventes å handle med på et tidspunkt i fremtiden. Denne kursen bestemmes av spotrenten, som er gjeldende markedsrente, og rentedifferansen mellom de to involverte valutaene. Rentedifferansen er differansen mellom rentene til de to involverte valutaene. … Les mer