Hedge Fund Manager Definisjon

En hedgefondforvalter er en person som tar investeringsbeslutninger for et hedgefond. Hedgefond er private, uregulerte investeringsinstrumenter som kun er tilgjengelige for velstående investorer. Hedgefondforvaltere må kunne identifisere og utnytte muligheter i finansmarkedene for å generere høy avkastning til sine investorer. Begrepet «hedgefondforvalter» kan referere til den personen som er ansvarlig for å ta investeringsbeslutninger for … Les mer