Langsiktig kapitalforvaltning (LTCM) Definisjon

LTCM var et hedgefond som kollapset i 1998 etter store tap. Fondet hadde satset store på at spredningen mellom ulike typer obligasjoner skulle smalne, men da obligasjonsrentene uventet steg, ble disse veddemålene sure. LTCMs kollaps sendte sjokkbølger gjennom finanssystemet og førte til strammere regulering av hedgefond. Er strategisk langsiktig? Ja, strategisk langsiktig planlegging er avgjørende … Les mer