Hedge Fund Manager Definisjon

En hedgefondforvalter er en person som tar investeringsbeslutninger for et hedgefond. Hedgefond er private, uregulerte investeringsinstrumenter som kun er tilgjengelige for velstående investorer. Hedgefondforvaltere må kunne identifisere og utnytte muligheter i finansmarkedene for å generere høy avkastning til sine investorer.

Begrepet "hedgefondforvalter" kan referere til den personen som er ansvarlig for å ta investeringsbeslutninger for et hedgefond, eller det kan referere til selskapet som ansetter vedkommende. Hedgefondforvaltere blir vanligvis kompensert basert på fondets ytelse, så de har et sterkt insentiv til å generere høy avkastning.

Hedgefondforvaltere bruker en rekke strategier for å nå sine mål, og de er ofte villige til å ta mer risiko enn tradisjonelle investorer. Dette kan gi høyere avkastning, men det betyr også at hedgefondforvaltere kan tape mye penger dersom innsatsen deres ikke lønner seg.

Hvorfor er hedgefondforvaltere så rike?

Hedgefondforvaltere er noen av de rikeste menneskene i verden fordi de er i stand til å beordre høye lønninger og tjene en betydelig del av fortjenesten generert av firmaene deres. Hedgefondforvaltere mottar vanligvis et forvaltningshonorar på 2 % og 20 % av fortjenesten generert av firmaet deres, noe som kan utgjøre mye penger.

Det største hedgefondet i verden, Bridgewater Associates, drives av Ray Dalio som har en nettoformue på 17,4 milliarder dollar. Dalios firma forvalter rundt 160 milliarder dollar i eiendeler og genererte 5,5 milliarder dollar i overskudd i 2020. Det betyr at Dalio tjente rundt 660 millioner dollar i 2020 bare på administrasjonshonorarene sine, og han tjente sannsynligvis enda mer på sin andel av overskuddet.

Selv om det er mange svært velstående hedgefondforvaltere, er det også mange som har tapt mye penger på å investere i hedgefond. Hedgefond er ofte svært risikable og kan være svært volatile, så investorer bør være klar over risikoen før de investerer.

Hvordan er et hedgefond bygget opp?

Et hedgefond er en type investeringsfond som samler kapital fra akkrediterte investorer eller institusjonelle investorer og investerer i en rekke eiendeler, ofte med komplekse strategier. Hedgefond er generelt uregulerte, noe som lar dem bruke aggressive investeringsstrategier som kanskje ikke er tilgjengelige for tradisjonelle verdipapirfond.

Hedgefond er strukturert som enten kommandittselskap eller aksjeselskap. I et kommandittselskap er kommandanten ansvarlig for den daglige forvaltningen av fondet og investeringsbeslutningene, mens kommandittene kun er ansvarlige for den kapitalen de har investert. I et aksjeselskap er forvaltningsselskapet typisk eid av fondets forvaltere, som også er ansvarlige for den daglige forvaltningen og investeringsbeslutninger.

Kapitalen hentet inn av et hedgefond er vanligvis investert i en rekke eiendeler, inkludert aksjer, obligasjoner, råvarer, derivater og eiendom. Hedgefond kan også investere i mer esoteriske eiendeler, som kunst eller veteranbiler. Hedgefond bruker vanligvis giring, noe som betyr at de låner penger for å investere mer kapital enn de har hentet inn fra investorene sine. Belåning kan øke den potensielle avkastningen til et hedgefond, men det øker også risikoen.

Hedgefond er vanligvis bare åpne for akkrediterte investorer og institusjonelle investorer. Akkrediterte investorer er personer med en nettoverdi på minst $1 million eller en årlig inntekt på minst $200.000. Institusjonelle investorer inkluderer pensjonsfond, legater og stiftelser.

Er en fondsforvalter et hedgefond?

En fondsforvalter er ikke et hedgefond. Et hedgefond er et investeringsmiddel som vanligvis brukes av institusjonelle investorer og enkeltpersoner med høy nettoverdi. Hedgefond er ikke underlagt det samme regelverket som tradisjonelle investeringsinstrumenter, og de bruker ofte aggressive investeringsstrategier, som short-salg og giring, for å generere høyere avkastning.

Hva gjør hedgefond egentlig? Hedgefond er investeringsmidler som samler kapital fra ulike investorer og investerer i en rekke eiendeler, inkludert aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer. Hedgefond forvaltes vanligvis av profesjonelle pengeforvaltere som bruker ulike investeringsstrategier i et forsøk på å generere høy avkastning for sine investorer. Hedgefond er ikke underlagt det samme regelverket som tradisjonelle verdipapirfond, og som sådan kan de være mer risikable.

Hvorfor kaller de det hedgefond?

Et hedgefond er et investeringsfond som samler kapital fra akkrediterte investorer eller institusjonelle investorer og investerer i en rekke eiendeler, ofte med komplekse strategier.

Hedgefond er generelt sett i motsetning til verdipapirfond, som er underlagt mer regulatoriske restriksjoner og hvis investorer vanligvis er private investorer.

Navnet "hedgefond" antas å ha sin opprinnelse på 1920-tallet, da det første slike fondet ble lansert av Alfred Winslow Jones. Jones strategi var å sikre innsatsene sine ved å investere i både aksjer og obligasjoner, og dermed redusere den totale risikoen.

I dag bruker hedgefond en rekke strategier, men begrepet "hedgefond" brukes vanligvis for å referere til ethvert fond som bruker en mer sofistikert eller aggressiv investeringstilnærming enn et tradisjonelt aksjefond.