Cash-on-Cash avkastning Definisjon

Cash-on-cash-avkastningen er en beregning som brukes til å vurdere lønnsomheten til en eiendomsinvestering. Den beregnes ved å dele den årlige kontantstrømmen fra investeringen med den totale mengden kontanter som er investert.

For eksempel, hvis en investor kjøper en eiendom for 100 000 USD og mottar 10 000 USD i årlig kontantstrøm fra investeringen, vil kontantavkastningen være 10 %.

Kontantavkastningen er en nyttig beregning for å evaluere lønnsomheten til en investering, men det bør ikke være den eneste faktoren som vurderes. Andre faktorer som samlet avkastning på investeringen, risikoen involvert og likviditeten til investeringen bør også tas i betraktning.

Hvorfor er kontant-på-kontanter retur viktig?

Cash-on-cash-avkastningen er en beregning som brukes til å vurdere lønnsomheten til en eiendomsinvestering. Avkastningen beregnes ved å ta eiendommens netto driftsinntekt og dele den på den totale mengden kontanter som er investert i eiendommen.

Kontantavkastningen er viktig fordi den lar investorer sammenligne lønnsomheten til ulike eiendomsinvesteringer. For eksempel kan en investor vurdere to eiendommer, som begge forventes å generere en netto driftsinntekt på $10.000. Eiendom A krever imidlertid en total investering på $100.000, mens Eiendom B krever en total investering på $200.000. I dette tilfellet vil kontantavkastningen for Eiendom A være 10 %, mens kontantavkastningen for Eiendom B vil være 5 %. Dermed er Eiendom A den mer attraktive investeringen rent økonomisk sett.

Selvsagt er cash-on-cash-avkastningen bare én beregning som bør vurderes når man vurderer lønnsomheten til en eiendomsinvestering. Andre viktige faktorer inkluderer den samlede avkastningen på investeringen, risikoen involvert og likviditeten til investeringen.

Hva er avkastningen på fast eiendom?

Eiendomsavkastning er forholdet mellom den årlige leieinntekten fra en eiendom og eiendommens pris.

For eksempel, hvis en eiendom leies for $12 000 per år og det koster $100 000 å kjøpe, vil avkastningen være 12%.

Yield brukes ofte som et mål på investeringsresultatet i eiendomsmarkedet, og er spesielt viktig for investorer i utleieeiendommer.

Selv om avkastningen på en eiendom kan gi deg en ide om den potensielle avkastningen, er det viktig å huske at det ikke er den eneste faktoren du bør vurdere når du vurderer en investering. Andre faktorer som eiendommens beliggenhet, tilstand og fremtidsutsikter bør også tas i betraktning.

Hva betyr COC i eiendom?

COC står for cash on cash. Det er en beregning som brukes til å vurdere kontantstrømmen til en eiendomsinvestering. For å beregne COC, deler du netto driftsinntekt (NOI) med den totale kontanter investert i eiendommen. Jo høyere COC, jo bedre gir investeringen.

La oss for eksempel si at du kjøper en leiebolig for $100 000 og legger ned $20 000. Eiendommen genererer $12.000 i årlig leie og har $2.000 i årlige utgifter, for en NOI på $10.000. COC vil være $10 000/$20 000, eller 50 %. Det betyr at du får 50 % avkastning på investeringen hvert år.

COC er en nyttig beregning for å sammenligne ulike eiendomsinvesteringer. Det er også en god måte å vurdere risikoen ved en investering. En høyere COC betyr mer kontantstrøm og mindre risiko.

Husk at COC bare er én beregning du bør vurdere når du vurderer en eiendomsinvestering. Det er viktig å se på det store bildet og vurdere alle faktorer før du tar en beslutning. Er IRR det samme som yield eiendom? Svaret på dette spørsmålet avhenger av hvordan du definerer "avkastning". Hvis du definerer yield som den årlige avkastningen på investeringen din, er ikke IRR og yield det samme. Imidlertid, hvis du definerer avkastning som prosentandelen av investeringen din som du mottar tilbake hvert år i kontantstrøm, så er IRR og avkastning det samme.

Hva er 5-regelen i eiendomsinvesteringer?

5-regelen i eiendomsinvesteringer er at en investor aldri bør legge mer enn 5% av sin totale investeringsportefølje i en eiendomsavtale. Denne regelen er utformet for å hjelpe investorer med å diversifisere porteføljene sine og redusere den totale risikoen.