Definisjon av arbitrasje med dekket rente

Dekket rentearbitrage er en type Forex-arbitrage som innebærer å utnytte avvik i rentenivået mellom to forskjellige valutapar. For å utføre en dekket rentearbitrasjehandel, vil en trader kjøpe en valuta med høyere rente og samtidig selge en valuta med lavere rente. Handelen ville deretter bli holdt til rentedifferansen mellom de to valutaene konvergerte, på hvilket tidspunkt handelsmannen ville stenge posisjonene sine og lomme forskjellen i rentebetalinger.

En av de viktigste tingene å huske på om dekket rentearbitrasje er at den bare fungerer hvis renteforskjellen mellom de to valutaene er stor nok til å kompensere for transaksjonskostnadene, for eksempel spreads og rollover-gebyrer. Denne typen arbitrage er også vanligvis bare mulig med store mengder kapital, ettersom mengden renter oppnådd på handelen sannsynligvis ikke vil være betydelig nok til å tjene penger ellers.

Hva menes med cash and carry arbitrage?

Arbitrage er prosessen med å utnytte en prisforskjell mellom to eller flere markeder. Ved cash and carry arbitrage kjøper investoren samtidig et verdipapir i ett marked og selger det i et annet marked, hvor prisen på verdipapiret er lavere. Investoren holder da verdipapiret til det modnes og samler inn forskjellen i pris som fortjeneste.

For å forstå cash and carry arbitrage, er det først viktig å forstå konseptet carry. Carry er kostnaden for å holde en posisjon over natten, og består vanligvis av to komponenter: rentedifferansen mellom de to valutaene som er involvert i handelen, og lagrings- eller finansieringskostnadene knyttet til verdipapiret.

For at cash and carry arbitrage skal være lønnsomt, må rentedifferansen være større enn carry-kostnadene. Dette er fordi investoren faktisk låner penger i valutaen med den høyere renten for å kjøpe verdipapiret. Investoren selger deretter verdipapiret i markedet med den laveste renten, og legger inn forskjellen mellom de to prisene som fortjeneste.

Det er viktig å merke seg at cash and carry arbitrage er en strategi som oftest brukes av institusjonelle investorer og hedgefond, på grunn av den store mengden kapital som kreves for å utføre handelen.

Hva er reverse cash and carry arbitrage?

Omvendt cash and carry arbitrage er en type arbitrage der traderen kjøper en eiendel i kontantmarkedet og selger den i futuresmarkedet til en høyere pris, samtidig som han shortselger futureskontrakten og kjøper eiendelen i kontantmarkedet til en lavere pris. pris. Resultatet er en risikofri fortjeneste.

For å forstå reverse cash and carry arbitrage, er det først viktig å forstå det grunnleggende om cash and carry arbitrage. Cash and carry arbitrage er en type arbitrage der traderen kjøper en eiendel i kontantmarkedet og selger den i futuresmarkedet til en høyere pris, samtidig som han shortselger futureskontrakten og kjøper eiendelen i kontantmarkedet til en lavere pris. . Resultatet er en risikofri fortjeneste.

Nøkkelen til vellykket cash and carry arbitrage er å finne en situasjon der prisen på eiendelen i kontantmarkedet er lavere enn prisen på eiendelen i futuresmarkedet, og prisen på futureskontrakten er høyere enn prisen på eiendelen i kontantmarkedet. Dette kan være en vanskelig oppgave, da det krever at traderen har en dyp forståelse av markedene og faktorene som påvirker prisene.

Reverse cash and carry arbitrage er det motsatte av cash and carry arbitrage. I omvendt cash and carry arbitrage kjøper traderen en eiendel i kontantmarkedet og selger den i futuresmarkedet til en høyere pris, samtidig som han shortselger futureskontrakten og kjøper eiendelen i kontantmarkedet til en lavere pris. Resultatet er en risikofri fortjeneste.

Reverse cash and carry arbitrage kan være en vanskelig strategi å mestre, da det krever at traderen har en dyp forståelse av markedene og faktorene som påvirker prisene. Imidlertid, hvis næringsdrivende kan finne en situasjon der prisen på eiendelen i kontantmarkedet er høyere enn prisen på eiendelen i futuresmarkedet, og prisen på futureskontrakten er lavere enn

Hvorfor den dekkede IRP kan ikke holde nøyaktig hele tiden?

Det er noen få grunner til at den dekkede IRP ikke holder nøyaktig hele tiden. For det første antar den dekkede IRP at sentralbanken ikke vil intervenere i valutamarkedet. Imidlertid griper sentralbanker av og til inn i markedet, noe som kan føre til at den dekkede IRP bryter sammen. For det andre forutsetter den dekkede IRP at det ikke er noen risiko for valutasvekkelse. Valutaer kan imidlertid svekke seg, noe som også kan føre til at den dekkede IRP bryter sammen.Til slutt forutsetter den dekkede IRP at rentene er like i alle land. Rentene er imidlertid ikke alltid like, og dette kan også føre til at den dekkede IRP-en bryter sammen.

Er kontant fremtidig arbitrage lønnsomt?

Ja, fremtidig kontantarbitrasje er lønnsomt. Hovedårsaken er at det gjør det mulig for tradere å dra nytte av uoverensstemmelser i prisen på et verdipapir mellom to forskjellige markeder. Ved å kjøpe verdipapiret i markedet der det er billigere og selge det i markedet der det er dyrere, kan tradere låse inn en risikofri fortjeneste.

Det er imidlertid et par ting å huske på når du deltar i fremtidig kontantarbitrasje. For det første er det viktig å ha en klar forståelse av de to aktuelle markedene og hvordan de fungerer. For det andre er det viktig å ha et godt grep om begrepene risiko og belønning, samt en forståelse av risikoene forbundet med arbitrasjehandel. Til slutt er det viktig å ha tilgang til den kapitalen som er nødvendig for å utnytte mulighetene når de dukker opp.

Kontant fremtidig arbitrage kan være en lønnsom handelsstrategi, men det er viktig å nærme seg den med forsiktighet og fullt ut forstå risikoen involvert.