Hva betyr Pure Play?

En ren lek er et selskap som fokuserer på en enkelt bransje. Dette lar investorer lettere forutsi hvordan selskapet vil prestere, siden det ikke er diversifisert og derfor ikke er like påvirket av faktorer utenfor kjernevirksomheten. For eksempel vil et selskap som fokuserer på å selge elbiler være en ren lek på elbilmarkedet. Og siden … Les mer

Cash-on-Cash avkastning Definisjon

Cash-on-cash-avkastningen er en beregning som brukes til å vurdere lønnsomheten til en eiendomsinvestering. Den beregnes ved å dele den årlige kontantstrømmen fra investeringen med den totale mengden kontanter som er investert. For eksempel, hvis en investor kjøper en eiendom for 100 000 USD og mottar 10 000 USD i årlig kontantstrøm fra investeringen, vil kontantavkastningen … Les mer