Byrdesats

En byrdegrad er den prosentandelen av en ansatts lønn som kan henføres til ytelser og andre indirekte kostnader. Byrdesatsen brukes til å beregne den sanne kostnaden for en ansatt til et selskap, og brukes ofte i prisbeslutninger og budsjettering.

Betraktes ansatte som overhead?

Generelt anses ansatte som en del av en organisasjons overheadkostnader. Dette er fordi de vanligvis får utbetalt lønn eller lønn, som regnes som en fast kostnad. I tillegg mottar ansatte ofte fordeler, for eksempel helseforsikring og pensjonsytelser, som også regnes som faste kostnader. Hva er en fulladet timepris? En fullastet timepris er en timepris som inkluderer alle en ansatts kostnader. Dette inkluderer den ansattes lønn, goder, skatter og andre tilhørende kostnader. Inkluderer overhead lønn? Det enkle svaret er "ja", men det er litt mer komplisert enn som så. Overhead inkluderer alle de indirekte kostnadene forbundet med å drive en bedrift, og lønn er absolutt en av disse. Det er imidlertid viktig å merke seg at lønn er bare én komponent av overhead, og ikke den eneste. Andre kostnader som vanligvis er inkludert i overhead er ting som husleie, verktøy, forsikring og så videre.

Hva er et eksempel på arbeidsbyrde? Arbeidsbyrden er den totale kostnaden ved ansettelse, inkludert kostnadene for ansattegoder og lønnsskatt. For eksempel, hvis en ansatt tjener en lønn på $50.000 per år og selskapet betaler $5.000 i helseforsikringspremier og $2.000 i lønnsskatt, vil arbeidsbyrden være $57.000.

Hva er en fullbyrdet lønn?

En "fullbyrdet lønn" inkluderer alle kostnadene knyttet til en ansatts lønn, inkludert skatter, fordeler og andre faste kostnader. Det er viktig å merke seg at en fullbyrdet lønn ikke er det samme som en arbeidstakers bruttolønn, som er lønnsbeløpet før skatter og andre trekk trekkes ut.