Byrdesats

En byrdegrad er den prosentandelen av en ansatts lønn som kan henføres til ytelser og andre indirekte kostnader. Byrdesatsen brukes til å beregne den sanne kostnaden for en ansatt til et selskap, og brukes ofte i prisbeslutninger og budsjettering. Betraktes ansatte som overhead? Generelt anses ansatte som en del av en organisasjons overheadkostnader. Dette er … Les mer