Bear put spread: definisjon, eksempel, bruk, risiko

. Bear Put spread: Definisjon og eksempel En bear put spread er en opsjonsstrategi som innebærer å kjøpe en salgsopsjon med en lavere innløsningspris og selge en salgsopsjon med en høyere innløsningspris. Strategien brukes når investor forventer at prisen på den underliggende eiendelen faller. Hvordan lukker du et put-spread? For å lukke en salgsspread må … Les mer