Inside the Interest Rate Differential (IRD)

Rentedifferansen (IRD) er forskjellen i rentenivået mellom to valutaer. Den brukes til å måle potensiell fortjeneste fra en valutahandel, og er også en nøkkelfaktor for å velge hvilken valuta som skal kjøpes eller selges. IRD beregnes ved å trekke fra renten til valutaen du selger fra renten til valutaen du kjøper. For eksempel, hvis du … Les mer

Realrente: Definisjon og formel

. Hva er realrenten? Realrenten er renten etter justering for inflasjon. Hva er realrente og nominell rente? Realrenter er renter som er justert for å fjerne virkningene av inflasjon. Realrenten er renten en investor vil motta etter å ha justert for effektene av inflasjon. Nominelle renter er ujusterte renter og tar ikke hensyn til effekter … Les mer

Permission Marketing

Tillatelsesmarkedsføring er en form for markedsføring som fokuserer på å få eksplisitt tillatelse fra kunder før markedsføringsmeldinger leveres. Denne typen markedsføring blir ofte sett på som mer effektiv og mindre påtrengende enn tradisjonelle markedsføringsteknikker, for eksempel uønskede e-poster eller telefonsamtaler. Markedsføring med tillatelse kan ha mange former, for eksempel påmelding til nyhetsbrev på e-post, lojalitetsprogrammer … Les mer

Conduit IRA

En conduit IRA er en individuell pensjonskonto (IRA) som er opprettet med det eneste formålet å holde midler som har blitt rullet over fra en annen pensjonskonto, for eksempel en 401(k) eller 403(b). Midlene i en kanal IRA er ikke underlagt de tidlige uttaksstraffene som gjelder for tradisjonelle IRAer, og de kan rulles over til … Les mer

Kapitalisering av fortjeneste

Kapitalisering av overskudd refererer til reinvestering av overskudd tilbake i virksomheten for å finansiere vekst eller ekspansjon. Dette kan gjøres gjennom utstedelse av nye aksjer, kjøp av nye eiendeler, eller nedbetaling av gjeld. Kapitalisering av fortjeneste kan være en risikabel strategi da det kan føre til overbelåning og kan gjøre virksomheten sårbar for økonomiske nedgangstider. … Les mer