IRS-publikasjon 590-B: Distribusjon fra IRA-er

IRS-publikasjon 590-B: Distribusjon fra IRA-er Betaler du trygdeskatt på IRA-uttak? Nei, du betaler ikke trygdeavgift på IRA-uttak. Hvilken alder stopper RMD? Alderen der du er pålagt å ta minimumsutdelinger fra pensjonskontoen din, avhenger av kontotypen. For tradisjonelle IRAer er alderen 70½. For Roth IRAer er det ingen påkrevd minimumsfordeling. Hva er RMD-prosenten ved 72 år? … Les mer

Opplysningserklæring

En opplysningserklæring er et sammendrag av informasjon som må gis til en potensiell investor før investering i et verdipapir. Offentliggjøringserklæringen skal inneholde informasjon om verdipapiret, utstederen, risikoene forbundet med investeringen og investorens rettigheter. Hva betyr begrepet full avsløring? Begrepet «full avsløring» brukes i en rekke sammenhenger, men generelt betyr det at all relevant informasjon om … Les mer

Simplified Employee Pension (SEP) IRA: Hva det er, hvordan det fungerer

Simplified Employee Pension (SEP) IRA: Hvordan fungerer det Vokser SEP IRA skattefritt? SEP IRA-midler vokser skatteutsatt, noe som betyr at du ikke betaler skatt på kontoveksten før du tar ut pengene. Teller en SEP IRA som en pensjonsordning på jobben? En SEP IRA er en individuell pensjonskonto, så den teller ikke som en pensjonsplan på … Les mer

IRS-publikasjon 590: Individuelle pensjonsordninger

IRS Publication 590: Individual Retirement Arrangements Er det individuell pensjonskonto eller individuell pensjonsordning? Det er ingen forskjell mellom en individuell pensjonskonto (IRA) og en individuell pensjonsordning (IRA). De er begge typer skattefordelte kontoer som kan brukes til å spare til pensjonisttilværelsen. Hovedforskjellen mellom en IRA og en 401(k) eller annen arbeidsgiversponset pensjonsordning er at en … Les mer

Conduit IRA

En conduit IRA er en individuell pensjonskonto (IRA) som er opprettet med det eneste formålet å holde midler som har blitt rullet over fra en annen pensjonskonto, for eksempel en 401(k) eller 403(b). Midlene i en kanal IRA er ikke underlagt de tidlige uttaksstraffene som gjelder for tradisjonelle IRAer, og de kan rulles over til … Les mer

Reconversion Definition

Rekonvertering Definisjon: Prosessen med å rekonvertere en individuell pensjonskonto (IRA) tilbake til en tradisjonell IRA. Dette gjøres vanligvis når kontoinnehaveren oppdager at han eller hun ikke kvalifiserer for de spesielle skattefordelene som er tilgjengelige med en Roth IRA. Betraktes en IRA-konvertering som en rollover? Ja, en IRA-konvertering betraktes som en rollover. Når du konverterer en … Les mer

Hvordan komme i gang med Roth IRA Basics

Hvordan en Roth IRA fungerer og hvordan starte en Betaler du skatt på Roth IRA? Du betaler ikke skatt på Roth IRA-bidrag, men du kan betale skatt på Roth IRA-distribusjoner. Hvor mye kan jeg legge i Roth IRA hvert år? Roth IRA-bidragsgrensen for 2019 er $6000, eller $7000 hvis du er 50 år eller eldre. … Les mer