Reklamegodtgjørelse

Annonsegodtgjørelse er en ordning mellom en produsent og en forhandler der produsenten godtar å betale en viss mengde av reklamekostnadene som forhandleren pådrar seg. Formålet med en reklamegodtgjørelse er å fremme salg av produsentens produkter av forhandleren. Størrelsen på annonseringsgodtgjørelsen er vanligvis basert på en prosentandel av forhandlerens annonseringsbudsjett, og den utbetales til forhandleren etter … Les mer

Hva er et salgsmøte?

Et salgsmøte er en samling av personer som har blitt invitert av et selskap for å lære mer om dets produkter eller tjenester. Salgsmøter ledes vanligvis av en salgssjef eller annen senior representant for selskapet, og de inkluderer ofte en presentasjon, produktdemonstrasjon og spørsmål og svar. Hensikten med et salgsmøte er å skape interesse for … Les mer

Hva er merkevaregjenkjenning?

Merkevaregjenkjenning er forbrukernes evne til å identifisere et bestemt merke fra et sett med konkurrerende merkevarer. Det er en nøkkeldriver for merkevareequity, som refererer til verdien av et merke på markedet. Merkevaregjenkjenning bygges over tid gjennom markedsføringstiltak som reklame, PR og sosiale medier. Det kan også forbedres gjennom emballasje, priser og produktplassering. Er merkevarebevissthet en … Les mer

Makromarketing

Makromarketing er et begrep som brukes for å beskrive studiet av markedsføring i stor skala. Det er opptatt av markedsaktiviteters innvirkning på samfunnet som helhet, og hvordan markedsføring kan brukes til å skape sosial endring. Makromarketing er et relativt nytt felt, og er fortsatt i utvikling. Den har sine røtter i samfunnsvitenskapene, og er tverrfaglig. … Les mer

Direct to Consumer Advertising (DTC Advertising)

DTC-reklame, også kjent som forbrukerrettet reklame, er en type reklame der annonsøren omgår tradisjonelle kanaler, som TV, radio og print, og i stedet kommuniserer direkte med forbrukere. Målet med DTC-annonsering er å nå forbrukere der de allerede bruker tiden sin, for eksempel på nettet, på sosiale medier eller på mobile enheter. DTC-annonsering brukes ofte av … Les mer

Mediekjøp

Et mediekjøp er prosessen med å kjøpe annonseplass for å markedsføre et produkt eller en tjeneste. Dette kan gjøres på ulike måter, som å kjøpe annonseplass på en nettside, i et magasin eller på TV. Begrepet mediekjøp kan også referere til prosessen med å forhandle priser og vilkår for annonseplass. Hva er GRP-markedsføring? GRP-markedsføring står … Les mer

Suggestivt salg Definisjon

Suggestivt salg er en teknikk som brukes av selgere for å oppmuntre kunder til å kjøpe flere varer som utfyller produktet de allerede er interessert i. Dette kan gjøres ved å foreslå varer som passer godt sammen, eller ved å oppsalg til en dyrere versjon av samme produkt. Suggestivt salg kan også brukes til å … Les mer

Hvordan markedssegmenter fungerer: Identifikasjon og eksempler

Hvordan identifisere og jobbe med markedssegmenter Hvordan identifiserer du segmenter i markedsføring? Det er noen forskjellige måter å identifisere segmenter i markedsføring på. Den vanligste metoden er å bruke markedsundersøkelser for å identifisere potensielle kundegrupper. Dette kan gjøres gjennom undersøkelser, intervjuer, fokusgrupper eller andre forskningsmetoder. En annen måte å identifisere segmenter på er å se … Les mer

Skreddersydd annonsering

Skreddersydd annonsering er en form for annonsering som er spesielt utviklet for å målrette mot et bestemt publikum eller markedssegment. Målet med skreddersydd annonsering er å skape et mer personlig og målrettet budskap som er mer sannsynlig å få resonans hos den tiltenkte målgruppen. Skreddersydd annonsering kan brukes til å målrette mot spesifikke demografi, interesser … Les mer

Pressekonferanse

En pressekonferanse er en samling av journalister med det formål å motta informasjon eller kunngjøringer fra et selskap eller enkeltperson. Pressekonferanser holdes vanligvis for å lansere et nytt produkt, eller for å levere en viktig bedriftskunngjøring. Pressekonferanser kan være et effektivt markedsføringsverktøy, siden de gir en mulighet til å generere mediedekning og bygge buzz rundt … Les mer