Cambist Definisjon

En cambist er en profesjonell valutahandler. Begrepet er avledet fra det franske ordet ‘cambiste’, som betyr ‘børshandler’. En kambist er ansvarlig for styring og gjennomføring av valutatransaksjoner. De jobber i banker, finansinstitusjoner og valutahandelsfirmaer. En kambist må ha en god forståelse av valutamarkedet og faktorene som påvirker valutaprisene. De bruker denne kunnskapen til å ta … Les mer

Hvordan den nåværende kursmetoden fungerer

Den nåværende kursmetoden er en måte for valutahandlere å beregne gjeldende valutakurs mellom to valutaer. Denne metoden brukes av banker og andre finansinstitusjoner for å oppgi valutakurser. For å beregne gjeldende kurs, ser traderen på den siste handelsprisen for valutaparet. Denne prisen multipliseres deretter med gjeldende rentesats for den valutaen. Resultatet er gjeldende valutakurs. La … Les mer

Fast innskudd i utenlandsk valuta (FCFD)

Et fast valutainnskudd er en type bankinnskudd gjort i utenlandsk valuta. Det er et populært valg for investorer som ønsker å diversifisere sine porteføljer og sikre seg mot valutarisiko. FCFD-er tilbyr en høyere rente enn vanlige innskudd denominert i innenlandsk valuta, men de er også underlagt valutarisiko. Dette betyr at verdien på innskuddet kan svinge … Les mer

Confederate Dollar (CSD)

Den konfødererte statens dollar var valutaen som ble brukt i de konfødererte statene i Amerika under den amerikanske borgerkrigen. Den konfødererte dollaren ble opprettet i 1861, da de konfødererte statene i Amerika ble dannet. Den første konfødererte dollaren ble utstedt i februar 1862. Den konfødererte dollaren var mindre verdt enn den amerikanske dollaren, fordi de … Les mer

Temporal Method

Den tidsmessige metoden er en valutahandelsstrategi som er basert på konseptet markedstiming. Den grunnleggende ideen bak denne strategien er å kjøpe eller selge valutaer basert på deres forventede fremtidige verdi. Den tidsmessige metoden er en relativt enkel strategi å implementere, og den kan brukes av både erfarne og uerfarne valutahandlere. Den tidsmessige metoden er basert … Les mer

Hva er en sagbukk?

En sagbukk er en slangbetegnelse for en amerikansk dollarseddel. Begrepet antas å komme fra det faktum at seddelens design har et romertall «X» (10) på forsiden. Hva er en dobbel sagbukk i penger? En dobbel sagbukk er en slangbetegnelse for en $20-seddel. Begrepet er avledet fra det faktum at $20 er lik to «sawbucks» eller … Les mer

Overføringsrisiko

Overføringsrisiko er risikoen for at en endring i valutakursen mellom to valutaer vil føre til tap på en transaksjon som ennå ikke er gjennomført. For eksempel, hvis et selskap planlegger å kjøpe varer fra en leverandør i et annet land, og prisen på varene er denominert i leverandørens valuta, vil selskapet være utsatt for overføringsrisiko … Les mer

Euro Notes Definisjon

Eurosedler er papirsedler som brukes som valuta i eurosonen. Sedlene kommer i valører på 5, 10, 20, 50, 100, 200 og 500 euro. Eurosedler er forskjellige fra mynter, som også brukes som valuta i eurosonen. Hvor mange typer eurosedler finnes det? Fra og med juli 2013 er det syv forskjellige valører av eurosedler i omløp, … Les mer

GBP Definisjon

GBP står for Great Britain Pound. GBP er den offisielle valutaen i Storbritannia, og brukes også i en rekke andre land, inkludert Isle of Man, Kanaløyene og Falklandsøyene. GBP er en viktig valuta, og er en av de mest omsatte valutaene i verden. Hva står G i GBP for? «G» i GBP står for «Great … Les mer