Hvordan London Interbank Bid Rate (LIBID) fungerer

London Interbank Bid Rate (LIBID) er hastigheten bankene tilbyr å låne ut penger til andre banker i Londons interbankmarked. LIBID brukes som et referanseindeks for en rekke finansielle instrumenter, inkludert lån, obligasjoner og derivater. LIBID bestemmes av British Bankers’ Association (BBA) hver dag klokken 11:00 London-tid. BBA undersøker et panel av banker for å finne … Les mer

Hvordan blandede priser fungerer

En blandet rente er gjennomsnittsrenten på to eller flere lån. Blandingsrenten bestemmes ved å legge til rentene på lånene og dele på antall lån. Blandingsrenten er nyttig når du prøver å sammenligne lån med forskjellige renter. Hva er en blandet betaling? Blandede betalinger er en type rente som tar hensyn til både renten på lånet … Les mer

Hva er nøkkelrenten?

Styringsrenten er den renten en sentralbank setter som sitt viktigste virkemiddel for å påvirke andre renter i økonomien. Styringsrenten er også kjent som «basisrenten». Hva er vanlige priser? Renter er prisen på penger, og de varierer avhengig av type lån og utlåner. De tre vanlige prisene er prime rate, diskonteringsrenten og federal funds rate. Prime … Les mer

Begrenset rente

En taksert rente er en rente som tillates å stige til et visst forhåndsbestemt nivå, hvoretter den er begrenset, eller fast, på det nivået. Denne typen rente brukes ofte i boliglånsprodukter, hvor renten kan tillates å stige i takt med markedsrentene, men ikke vil overstige et visst nivå. Dette kan gi låntakere en viss beskyttelse … Les mer

Hva er Mumbai Interbank Forward Offer Rate (MIFOR)?

Mumbai Interbank Forward Offer Rate (MIFOR) er hastigheten som bankene tilbyr å låne ut midler til hverandre i terminmarkedet i Mumbai. Denne kursen brukes som referanse for prising av terminkontrakter i en rekke valutaer. Hva menes med interbank? Interbankmarkedet er det globale nettverket av kommersielle banker som handler med hverandre. Det er det største og … Les mer

Markedssegmenteringsteori Definisjon

Markedssegmenteringsteori Definisjon: Markedssegmenteringsteorien er en økonomisk teori som antyder at markeder er sammensatt av forskjellige segmenter, hver med sitt eget unike sett med egenskaper. Teorien sier også at markedssegmentering kan brukes til å identifisere og målrette mot bestemte grupper av forbrukere. Hva er viktigheten av å forutsi rentene? Renter er en av de viktigste faktorene … Les mer

Stram pengepolitikk: definisjon, hvordan det fungerer og fordeler

Stram pengepolitikk: hva den er, hvordan den fungerer og dens fordeler Hva er forskjellen mellom en stram og løs pengepolitikk? En stram pengepolitikk er en der sentralbanken (i USA vil dette være Federal Reserve) hever rentene for å bremse økonomien og redusere inflasjonspresset. En løs pengepolitikk er en der sentralbanken senker renten for å stimulere … Les mer

Hva er nominell rente?

Nominell rente er renten før justering for inflasjon. Realrenten er den nominelle renten justert for inflasjon. Hva er de 4 interessetypene? De fire rentetypene er: 1. Enkel rente 2. Sammensatt rente 3. Nominell rente 4. Realrente Bruker vi real eller nominell rente? Det finnes ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet da det er fordeler og … Les mer

Forstå Emirates Interbank Offered Rate (EIBOR)

Emirates Interbank Offered Rate (EIBOR) er renten som bankene tilbyr å låne penger til hverandre i interbankmarkedet i De forente arabiske emirater (UAE). EIBOR er satt av Emirates Banking Association (EBA) og brukes som en referanserente for UAE Dirham (AED) pålydende lån og innskudd. EIBOR beregnes ved hjelp av data fra et panel av medvirkende … Les mer

Sterling Overnight Interbank Average Rate (SONIA)

Sterling Overnight Interbank Average Rate (SONIA) er over natten rente som betales av banker på usikrede lån til andre banker i pundmarkedet. SONIA beregnes ved å bruke transaksjoner fra forrige dag og publiseres daglig rundt klokken 11:30. Bank of England har brukt SONIA som sitt foretrukne mål for overnattingsrenter i pund siden april 2016, og … Les mer