Conduit IRA

En conduit IRA er en individuell pensjonskonto (IRA) som er opprettet med det eneste formålet å holde midler som har blitt rullet over fra en annen pensjonskonto, for eksempel en 401(k) eller 403(b). Midlene i en kanal IRA er ikke underlagt de tidlige uttaksstraffene som gjelder for tradisjonelle IRAer, og de kan rulles over til en annen pensjonskonto når som helst uten å pådra seg skatter eller straffer.

Er en ENKEL IRA det samme som en tradisjonell IRA for skatteformål?

Nei, en ENKEL IRA er ikke det samme som en tradisjonell IRA for skatteformål. EN ENKEL IRA er en pensjonsspareplan som er designet for små bedrifter og selvstendig næringsdrivende. Det har noen likheter med en tradisjonell IRA, men det er også noen betydelige forskjeller.

For eksempel, med en ENKEL IRA, kan ansatte gi lønnsutsettelsesbidrag på opptil $12 500 per år (fra 2020), og arbeidsgivere er pålagt å gi tilsvarende eller ikke-valgfrie bidrag. Med en tradisjonell IRA er det ingen lønnsutsettelsesbidrag og arbeidsgivere er ikke pålagt å gi noen bidrag.

En annen forskjell er at ENKEL IRA-bidrag ikke er fradragsberettiget, mens tradisjonelle IRA-bidrag kan være fradragsberettiget avhengig av den enkeltes omstendigheter.

Når det er på tide å ta utdelinger fra en ENKEL IRA, er reglene også forskjellige fra en tradisjonell IRA. Med en ENKEL IRA kan ansatte begynne å ta utdelinger etter to år, og det er ingen straff på 10 % for tidlig uttak. Med en tradisjonell IRA, kan ansatte generelt ikke begynne å ta utdelinger før de når 59 1/2 alder, og det er en 10 % tidlig uttaksstraff for uttak før 59 1/2 år.

Hvor mange typer IRA finnes det?

Det er to hovedtyper av individuelle pensjonskontoer (IRA): Tradisjonelle og Roth.

Tradisjonelle IRAer er finansiert med dollar før skatt, noe som reduserer din skattepliktige inntekt i året du gir bidraget. Skatt blir utsatt på opptjeningen på kontoen til du tar ut pengene ved pensjonisttilværelsen. Uttak gjort før fylte 59½ kan bli underlagt en 10% føderal skattestraff.

Roth IRA-er er finansiert med dollar etter skatt, så du får ikke forhåndsskattefradrag. Inntektene på kontoen er imidlertid skattefrie, og du kan ta ut pengene skattefritt i pensjonisttilværelsen. Uttak gjort før fylte 59½ kan bli underlagt en 10% føderal skattestraff.

Det finnes også noen spesialiserte typer IRA-er, for eksempel SEP IRA-er og ENKLE IRA-er, som er designet for småbedriftseiere og selvstendig næringsdrivende.

Hvilken type IRA er best?

Det finnes ikke noe entydig svar på dette spørsmålet - det avhenger av din individuelle økonomiske situasjon og pensjonsmål. Det er imidlertid noen generelle hensyn som kan hjelpe deg å velge den beste typen IRA for dine behov.

Hvis du er kvalifisert til å bidra til en Roth IRA, kan dette være det beste valget, siden pengene du bidrar med kan tas ut skattefritt i pensjonisttilværelsen. Det kan imidlertid hende du ikke er kvalifisert til å bidra til en Roth IRA hvis inntekten din er over en viss grense.

Hvis du ikke er kvalifisert til å bidra til en Roth IRA, eller hvis du ønsker å bidra med mer enn den årlige grensen (som er $5 500 for 2018), kan en tradisjonell IRA være et bedre valg. Med en tradisjonell IRA kan du kanskje trekke bidragene fra skattene dine, noe som kan redusere den totale skatteregningen. Du må imidlertid betale skatt på pengene du tar ut fra IRA i pensjonisttilværelsen.

Til syvende og sist vil den beste typen IRA for deg avhenge av dine spesifikke økonomiske forhold og pensjoneringsmål. Snakk med en finansiell rådgiver for å få personlig råd om hvilken type IRA som passer best for deg.

Er en kanal IRA det samme som en tradisjonell IRA?

Nei, en kanal IRA er ikke det samme som en tradisjonell IRA. En conduit IRA er en IRA som er etablert av en finansinstitusjon på vegne av en investor, og brukes til å holde midler som har blitt rullet over fra en annen pensjonskonto. Midlene i en conduit IRA er ikke underlagt de samme skattereglene som en tradisjonell IRA, og kan trekkes ut uten straff før fylte 59 1/2. Kan du trekke deg fra conduit IRA? Ja, du kan trekke deg fra din conduit IRA, men det kan være noen skattemessige konsekvenser avhengig av tidspunktet for uttaket ditt. Hvis du tar ut penger fra din IRA før du fyller 59 1/2, kan du bli underlagt en straff for tidlig uttak på 10 % i tillegg til eventuelle vanlige inntektsskatter som kan gjelde.