Hva er Asia Ex-Japan (AxJ)?

Asia ex-Japan (AxJ)-markedet refererer til aksjemarkedene til land i Asia-Pacific-regionen unntatt Japan. Dette markedet blir også noen ganger referert til som Asia-Pacific ex-Japan (APxJ) markedet.

AxJ-markedet er et av de største og mest likvide fremvoksende markedene i verden. Det er hjemsted for noen av de raskest voksende økonomiene i verden, som Kina og India.

AxJ-markedet tilbyr investorer et bredt spekter av investeringsmuligheter. Disse inkluderer tradisjonelle blue-chip-selskaper, så vel som mindre, mer dynamiske selskaper.

Det finnes en rekke forskjellige indekser som måler ytelsen til AxJ-markedet. Den mest fulgte er MSCI Asia ex-Japan Index.

Hva er Pacific ex Japan?

Pacific ex Japan er en markedsindeks som måler ytelsen til aksjer i Stillehavsregionen unntatt Japan. Indeksen er sammensatt av aksjer fra åtte land i Stillehavsregionen: Australia, Kina, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, New Zealand, Filippinene og Singapore. Hvor mange land er det i Asia? Det er 48 land i Asia, ifølge FN.

Hvorfor er Japan skilt fra Asia?

Det er ingen svar på dette spørsmålet, da det er en kompleks sak med en rekke historiske, politiske og geografiske faktorer. Noen av hovedårsakene til at Japan ofte anses å være atskilt fra resten av Asia inkluderer imidlertid dens unike kultur, historie og økonomi.

Japan har en veldig distinkt kultur som er forskjellig fra resten av Asia. For eksempel har landet sitt eget unike skriftsystem, mat og livsstil. I tillegg har Japan en lang historie med isolasjon fra resten av verden. I århundrer var landet stengt for utlendinger og hadde svært lite kontakt med resten av Asia. Som et resultat utviklet Japan sin egen unike kultur som er ganske forskjellig fra resten av Asia.

Japan har også en veldig sterk økonomi, som er en annen grunn til at det ofte anses å være atskilt fra resten av Asia. Japan er den tredje største økonomien i verden og er hjemsted for noen av verdens største selskaper, som Toyota, Sony og Nissan. I tillegg har Japan en svært høy levestandard, og innbyggerne er noen av de rikeste i verden.

Det er også politiske faktorer som bidrar til Japans separasjon fra resten av Asia. For eksempel er Japan et demokrati, mens mange asiatiske land ikke er det. I tillegg er Japan medlem av FN, mens mange asiatiske land ikke er det. Disse politiske forskjellene kan ytterligere bidra til oppfatningen om at Japan er atskilt fra resten av Asia.

Er Japan et utviklet eller fremvoksende marked?

Japan er et utviklet marked, i henhold til den mye brukte MSCI-klassifiseringen. MSCI definerer utviklede markeder som "markeder med store og modne kapitalmarkeder, hvor investorer har tilgang til et bredt spekter av investeringsprodukter og -tjenester og hvor et stort antall profesjonelle investorer er aktive."

Noen andre vanlige klassifiseringssystemer anser også Japan for å være et utviklet marked. For eksempel anser FTSE Russell-klassifiseringssystemet Japan for å være en "avansert økonomi." Verdensbanken anser også Japan for å være en «høyinntektsøkonomi».

Hva betyr Asia ex Japan?

Begrepet "Asia ex Japan" brukes vanligvis for å referere til det asiatiske kontinentet minus Japan. Dette kan brukes med henvisning til investeringsstrategier, geografier og markedsindekser.

For eksempel, når man ser på et asiatisk aksjefond, vil man kanskje vite hvor stor prosentandel av fondet som er investert i Japan. I dette tilfellet vil betegnelsen "ex Japan" bidra til å gi kontekst.

På samme måte vil en indeks som sporer utviklingen til aksjer i Asia utenom Japan ekskludere japanske aksjer fra indeksen.

Generelt sett brukes "ex Japan"-betegnelsen for å hjelpe til med å skille mellom ulike regionale undergrupper i Asia.