Hva er en internasjonal depotbevis (IDR)?

En internasjonal depotbevis (IDR) er et omsettelig instrument som representerer eierskap av utenlandske verdipapirer som holdes av en depotbank eller depotbank. IDR-er handles på en lokal børs og gir utenlandske investorer en måte å investere i utenlandske selskaper uten å måtte gå gjennom prosessen med direkte kjøp og salg av de underliggende verdipapirene. IDR er … Les mer

Hva er et forgylt fond?

Et forgylt fond er et investeringsfond som investerer i statsobligasjoner, også kjent som gull. Gilts er gjeldspapirer utstedt av staten for å finansiere driften. De utstedes vanligvis for en periode på 10 år eller mer og tilbyr en fast rente. Gilt-fond tilbyr investorer en måte å investere i statsobligasjonsmarkedet uten å måtte kjøpe individuelle obligasjoner. … Les mer

Typer og eksempler på direkte utenlandske investeringer (FDI)

Typer og eksempler på utenlandske direkte investeringer (FDI) Hva er typene internasjonale investeringer? Det er fire hovedtyper av internasjonale investeringer: 1. Direkte utenlandske investeringer (FDI): Dette er når et selskap utvider sin virksomhet til et annet land ved å etablere et datterselskap eller kjøpe et eksisterende selskap. 2. Porteføljeinvestering: Dette er når en investor kjøper … Les mer

Hva er et utenlandsk fond?

Et utenlandsk fond er et fond som investerer i verdipapirer fra selskaper lokalisert utenfor investorens hjemland. For eksempel kan en amerikansk investor kjøpe et utenlandsk fond som investerer i japanske aksjer. Utenlandske fond tilbyr investorer eksponering mot et bredere spekter av investeringer enn de ellers ville hatt tilgang til. De kommer også med en høyere … Les mer

Den europeiske statsgjeldskrisen: Årsaker og virkninger av krisen i eurosonen

Den europeiske statsgjeldskrisen: Årsaker og virkninger av krisen i eurosonen Hva er årsakene til utviklingslandenes gjeldsproblem? Utviklingslandenes gjeldsproblemer kan spores tilbake til tidlig på 1980-tallet, da mange land i regionen begynte å ta store lån for å finansiere infrastrukturprosjekter og andre investeringer. Ved slutten av tiåret hadde en rekke av disse landene akkumulert store mengder … Les mer

Hva er Xetra?

Xetra elektroniske handelssystem er en handelsplattform som brukes av en rekke store børser, inkludert Frankfurt-børsen, Deutsche Börse og New York-børsen. Det drives av Deutsche Börse Group. Xetra er et datamaskinbasert handelssystem som lar tradere kjøpe og selge verdipapirer på en rask og effektiv måte. Systemet er designet for å gi prisoppdagelse og for å matche … Les mer

Hva er den «store figuren» i valutahandel?

I valutahandel refererer det «store tallet» til de første par sifrene i en valutapris, unntatt desimaltegn. For eksempel, hvis prisen på amerikanske dollar er oppgitt som 1,2345, vil det store tallet være 1,234. Det store tallet er viktig fordi det brukes til å indikere den generelle retningen til markedet, og brukes ofte av handelsmenn for … Les mer

Utenlandsk remittering

En utenlandsk remittering er en pengeoverføring fra en person til en annen person i et annet land. Dette kan gjøres gjennom en rekke metoder, inkludert banker, pengeoverføringsselskaper og elektroniske pengeoverføringstjenester. Avsenderen av remitteringen er typisk en enkeltperson, men det kan også være en bedrift eller organisasjon. Hva er de to typene overføringer? Det er to … Les mer

Glokalisering

Begrepet «glokalisering» er en kombinasjon av ordene «global» og «lokal». Det brukes til å beskrive prosessen med å bringe et globalt produkt eller en tjeneste inn i et lokalt marked. For eksempel kan et selskap som selger produkter på nettet, trenge å glokalisere virksomheten sin for å selge til kunder i et spesifikt land. For … Les mer

Forstå MSCI ACWI Ex-U

S.. MSCI ACWI Ex-U.S. Indeks er en markedskapitaliseringsvektet indeks som fanger opp representasjon av store og mellomstore selskaper på tvers av 23 land med utviklede markeder (DM) (unntatt USA) og 24 land i fremvoksende markeder (EM). Med 10 049 bestanddeler dekker indeksen omtrent 85 % av den globale aksjemuligheten utenfor USA. MSCI ACWI Ex-U.S. Indeksen … Les mer