Windfall Profits: Gevinster som følge av en heldig pause

Vindfallsfortjeneste: Gevinster som følge av en heldig pause

Hva kan jeg gjøre med store mengder penger?

Forutsatt at du spør hva du skal gjøre hvis du kom inn i en stor sum penger uventet, er det et par ting du kan gjøre.

Først kan du betale ned all gjeld du har. Dette vil redusere din økonomiske byrde og stress, og frigjøre mer penger i budsjettet hver måned.

For det andre kan du investere pengene. Du kan sette den inn på en sparekonto eller innskuddsbevis (CD) i en bank, noe som vil gi deg garantert avkastning. Eller du kan investere i aksjer som gir potensial for høyere avkastning, men som også har større risiko.

For det tredje kan du bruke pengene til å starte eller vokse en bedrift. Dette kan være en flott mulighet til å gjøre lidenskapen din om til en karriere.

Til slutt kan du donere pengene til en veldedig organisasjon eller sak du bryr deg om. Dette ville være en fin måte å gi tilbake og ha en positiv innvirkning på verden.

Hva betyr vindfall i virksomheten? En vindfall er en uventet eller uventet hendelse eller gevinst, vanligvis en økonomisk. I forretninger kan en uventet fall referere til en plutselig tilstrømning av kontanter eller fortjeneste, ofte som et resultat av en investering eller forretningsforetak. Hva er synonymet til bonus? En bonus er en ekstra betaling, vanligvis gitt til en ansatt i tillegg til deres vanlige lønn, som en måte å anerkjenne eller oppmuntre. Hva er det motsatte av vindfall? Det motsatte av en vindfall er et tilbakeslag. Et tilbakeslag er en negativ hendelse eller hendelsesvending som resulterer i tap eller tilbakeslag for et selskap eller enkeltperson.

Hva er den store inntektsskatten på oljeutfall?

Den store oljevindfallsgevinstskatten er en skatt på overskuddet til oljeselskaper som anses å være "vindfallsoverskudd". Denne skatten ble vedtatt i 1980 som svar på oljekrisen på 1970-tallet, da oljeprisen steg og oljeselskapene gjorde store overskudd. Skatten var ment å motvirke oljeselskaper fra å tjene uventede overskudd og å bruke noe av overskuddet til å hjelpe regjeringen med å betale for energiprogrammer.

Skatten pålegges oljeselskapenes netto skattbar inntekt. Det er en gradert skatt, hvor skattesatsen øker etter hvert som mengden skattbar inntekt øker. Skattesatsen er for tiden 20 prosent på skattbar inntekt mellom $75 millioner og $10 milliarder, og 25 prosent på skattbar inntekt over $10 milliarder.

Skatten har vært kontroversiell, og noen har hevdet at den er unødvendig og tyngende, og at den avskrekker investeringer i oljeindustrien. Andre hevder at det er en viktig måte å sikre at oljeselskapene ikke tjener overdreven, og at noe av det overskuddet brukes til å støtte statlige programmer.