Self-Employed Contributions Act (SECA) Skatt

Self-Employed Contributions Act (SECA) er en skatt som pålegges selvstendig næringsdrivende og enkeltpersonforetak. SECA-skatten brukes til å finansiere trygde- og Medicare-fordeler for selvstendig næringsdrivende og deres familier. SECA-skatten beregnes som en prosentandel av den selvstendig næringsdrivendes nettoinntekt fra selvstendig næringsvirksomhet. Er FICA obligatorisk for selvstendig næringsdrivende? Ja, FICA er obligatorisk for selvstendig næringsdrivende. Skattesatsen for selvstendig næringsdrivende er for tiden 15,3%, som består av 12,4% for Social Security og 2,9% for Medicare.

Hvem er underlagt SECA?

Self-Employment Contributions Act (SECA) er en Federal Insurance Contributions Act (FICA) skatt som pålegges selvstendig næringsdrivende, og den tilsvarer Social Security og Medicare skatter som pålegges ansatte. SECA-skatten brukes til å finansiere Social Security og Medicare-programmene.

Selvstendig næringsdrivende er underlagt SECA-skatten hvis de har en nettoinntekt fra selvstendig næringsdrivende på $400 eller mer i løpet av et år. Netto inntekt fra selvstendig næringsdrivende er definert som brutto inntekt fra næringsdrivende minus eventuelle fradrag som kan henføres til næringsvirksomheten.

SECA-skattesatsen er 15,3 %, som er sammensatt av en 12,4 % trygdeavgift og en 2,9 % Medicare-skatt. Social Security-skatten pålegges de første $128 400 av nettoinntekter fra selvstendig næringsdrivende, og Medicare-skatten pålegges all nettoinntekt fra selvstendig næringsdrivende.

Selvstendig næringsdrivende er også ansvarlige for å betale Medicare-skatten, som pålegges med en sats på 2,9 %. I tillegg er selvstendig næringsdrivende underlagt en Medicare-tilleggsskatt på 0,9 % på inntekter over $200 000 ($250 000 for ektepar som melder inn i fellesskap). Hvor mye er spesialfradraget? Særfradraget er et skattefradrag som er tilgjengelig for enkelte skattytere. Størrelsen på fradraget er basert på skattyters inntekt og arkivstatus. Når ble Seca vedtatt? Seca ble vedtatt i 1954.

Hvordan beregner jeg min selvstendig næringsskatt?

Det første trinnet er å beregne netto fortjeneste eller tap fra virksomheten din. For å gjøre dette, trekk dine totale forretningsutgifter fra din totale forretningsinntekt. Hvis du har netto overskudd, vil du skylde selvstendig næringsdrivende skatt på det beløpet. Hvis du har et nettotap, vil du ikke skylde selvstendig næringsskatt.

Det neste trinnet er å beregne din selvstendig næringsskatt. Den nåværende skattesatsen for selvstendig næringsdrivende er 15,3 %. Denne satsen består av to deler: 12,4% for Social Security og 2,9% for Medicare. Du vil bare skylde selvstendig næringsdrivende skatt på nettofortjenesten fra virksomheten din, opp til et maksimumsbeløp på $118 500 (for 2018).

For å beregne skatten på selvstendig næringsdrivende må du bare multiplisere nettoresultatet med 15,3 %. For eksempel, hvis nettofortjenesten er $10 000, vil din selvstendig næringsskatt være $1530.

Hvis du har noen ansatte, må du også holde tilbake og betale sysselsettingsskatt på lønnen deres. Den nåværende sysselsettingsskattesatsen for trygd er 6,2% og satsen for Medicare er 1,45%.