The Permanent Income Hypothesis er en teori innen økonomi som antyder at individer baserer sine forbruksbeslutninger på sine forventninger til sin langsiktige inntekt

Denne teorien har viktige implikasjoner for økonomisk politikkutforming.. Permanent inntektshypotese: hva det er, hvordan det fungerer og dets innvirkning

Hva er quizlet med permanent inntektshypotese?

Den permanente inntektshypotesen er en økonomisk teori som antyder at folks inntekt har en tendens til å holde seg relativt stabil over tid, til tross for endringer i sysselsetting eller andre faktorer. Teorien ble først foreslått av økonomen Milton Friedman på 1950-tallet.

Hva er typene inntektshypoteser?

Det er noen forskjellige typer inntektshypoteser som økonomer har foreslått gjennom årene. Den mest kjente er trolig Permanent Income Hypothesis (PIH), foreslått av Milton Friedman i 1957. PIH slår fast at individer baserer sine forbruksbeslutninger på sin «permanente inntekt» – det vil si deres forventede gjennomsnittsinntekt på lang sikt. Det betyr at folk vil jevne ut forbruket over tid, selv om inntekten svinger på kort sikt.

En annen type inntektshypotese er Life Cycle Hypothesis (LCH), først foreslått av Franco Modigliani i 1954. LCH sier at individer vil prøve å jevne ut forbruket sitt over livet, for å opprettholde en konstant standard på lever. Det betyr at folk vil spare i løpet av arbeidsårene, for å ha penger å bruke i pensjonisttilværelsen.

Til slutt er det Permanent Income Hypothesis with Additions for Human Capital (PIH-HC). Denne versjonen av PIH ble foreslått av Robert Barro i 1974, og tar hensyn til det faktum at menneskelig kapital (dvs. utdanning og opplæring) også kan påvirke en persons forventede inntekt. PIH-HC sier at individer vil jevne ut forbruket sitt over livet, og tar ikke bare hensyn til deres nåværende inntekt, men også deres forventede fremtidige inntekter fra menneskelig kapital.

Alle disse inntektshypotesene er basert på ideen om at folk vil prøve å jevne ut sitt forbruk over tid, for å opprettholde en konstant levestandard.

Hva er forskjellen mellom midlertidig og permanent inntekt?

Hovedforskjellen mellom midlertidig og permanent inntekt er at midlertidig inntekt er inntekt som ikke forventes å vare, mens permanent inntekt er inntekt som forventes å vare.

Forbigående inntekt kan komme fra en rekke kilder, for eksempel bonuser, uventede gevinster eller gaver. Denne typen inntekt forventes ikke å vare, fordi den ikke er tilbakevendende. Når den midlertidige inntekten er borte, erstattes den ikke.

Fast inntekt er derimot inntekt som forventes å vare. Denne typen inntekt er vanligvis opptjent gjennom lønn eller lønn. Permanent inntekt er tilbakevendende, noe som betyr at den erstattes etter hvert som den brukes.

Skillet mellom midlertidig og permanent inntekt er viktig, fordi det påvirker hvordan folk bruker pengene sine. Det er mer sannsynlig at folk sparer midlertidig inntekt, fordi de vet at det ikke vil vare. Permanent inntekt er mer sannsynlig å bli brukt, fordi folk vet at den vil bli erstattet.

Hva er hypotesen om permanent inntekt i livssyklusen?

Livssyklusen permanent inntektshypotesen (LCPIH) er en teori innen økonomi som antyder at individer jevner ut forbruket over livet. Det betyr at de fordeler forbruket jevnt, fremfor å konsumere mer i noen perioder og mindre i andre.

LCPIH ble først foreslått av Milton Friedman i 1957. Han hevdet at folk tar avgjørelser basert på deres permanente inntekt, som er gjennomsnittlig inntekt over livet. Dette er forskjellig fra deres midlertidige inntekt, som er inntekten de tjener på kort sikt.

Friedman mente at folk bruker sin permanente inntekt til å ta avgjørelser om hvor mye de skal konsumere. Det betyr at de vil prøve å jevne ut forbruket over livet, fremfor å konsumere mer når de har høy inntekt og mindre når de har lav inntekt.

LCPIH har blitt brukt til å forklare en rekke ulike økonomiske fenomener, inkludert hvorfor folk sparer til pensjonisttilværelsen. Det kan også bidra til å forklare hvorfor folk låner penger og hvorfor folk er motvillige til å ta risiko.

Hvordan måles permanent inntekt?

Det er flere måter å måle fast inntekt på, men den vanligste metoden er å bruke inntektsdata fra en husholdnings selvangivelse. Denne metoden baserer seg på antakelsen om at en husholdnings skatteplikt er en god proxy for dens permanente inntekt.

Andre metoder for å måle varig inntekt inkluderer bruk av data om forbruksutgifter eller om formueakkumulering. Disse metodene er imidlertid mindre vanlige og anses generelt for å være mindre pålitelige enn å bruke selvangivelsesdata.