Underwriter

En underwriter er en person som vurderer risikoen ved å forsikre en person eller eiendom og setter premien for forsikringen. Underwriters er ansatt av forsikringsselskaper og deres jobb er å beskytte forsikringsselskapet mot tap. Underwriters bruker sin kunnskap om markedet og om den spesifikke personen eller eiendommen som er forsikret for å bestemme risikoen involvert. … Les mer