Utjevningsplikter (CVDs)

Utjevningsavgifter (CVD-er) er spesielle tollsatser som pålegges av en regjering på importerte varer for å oppveie de "urettferdige" subsidiene som utenlandske produsenter mottar fra sine egne myndigheter. CVD-er er ment å utjevne konkurransevilkårene mellom innenlandske og utenlandske produsenter, og beskytte innenlandske industrier mot urettferdig konkurranse.

CVD-er pålegges vanligvis som svar på en klage fra en innenlandsk industri som blir skadet av subsidiert import. Den innenlandske industrien må bevise overfor myndighetene at subsidiene forårsaker skade (f.eks. tapt salg, markedsandeler eller fortjeneste). Hvis regjeringen finner at subsidiene faktisk forårsaker skade, vil den pålegge CVDs i et beløp som tilsvarer tilskuddet.

CVD-er er bare ett av flere handelsmidler som en regjering kan bruke for å beskytte sin innenlandske industri mot urettferdig handelspraksis. Andre handelstiltak inkluderer antidumpingtoll (AD) og beskyttelsestiltak.

Hva er forskjellen mellom dumping og antidumping?

Når et land eksporterer et produkt til et annet land til en pris som er lavere enn prisen på det produktet på hjemmemarkedet, sies det å "dumpe" produktet. Dumping anses å være urettferdig konkurranse, og for å utjevne konkurransevilkårene kan land innføre toll (importavgifter) på dumpede produkter.

Formålet med disse tollsatsene er å motvirke dumping ved å gjøre det importerte produktet dyrere, og dermed mindre konkurransedyktig, i markedet.

Imidlertid kan disse tariffene også ende opp med å skade forbrukerne, da de kan måtte betale mer for produktet. I tillegg kan det hende at tollsatsene ikke er effektive for å avskrekke dumping, da selskaper ganske enkelt kan flytte produksjonen til andre land for å unngå tollsatsene.

Antidumpingtiltak er utformet for å løse problemet med dumping, og kan ha form av tollsatser, kvoter eller andre handelsrestriksjoner. Disse tiltakene skal gjøre importerte produkter dyrere, og dermed mindre konkurransedyktige, i markedet.

Antidumpingtiltak kan imidlertid også ende opp med å skade forbrukerne, da de kan måtte betale mer for produktet. I tillegg kan det hende at tiltakene ikke er effektive for å avskrekke dumping, da selskaper ganske enkelt kan flytte produksjonen til andre land for å unngå tiltakene. Når bør man søke om utjevningsavgift? Det finnes ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet, da det avhenger av en rekke faktorer, inkludert opprinnelseslandet til de aktuelle varene, destinasjonslandet, typen varer som importeres og årsaken til at de importeres. Men som hovedregel er det tilrådelig å søke om utjevningsavgift når det er grunn til å tro at de importerte varene blir subsidiert av eksportlandet. Dette kan skyldes tilstedeværelsen av statlige subsidier eller andre økonomiske insentiver, som gjør varene kunstig billigere enn de ellers ville vært. Dersom det viser seg at de importerte varene er subsidiert, vil utligningsavgiften utjevne konkurransevilkårene ved å gjøre dem dyrere, og dermed mindre konkurransedyktige, i markedet. Hvorfor innfører land antidumpingtoll? Det er noen få grunner til at land kan innføre antidumpingtoll. En grunn er å beskytte sin innenlandske industri mot det de ser på som urettferdig konkurranse fra utenlandske selskaper. Det vil si at regjeringen kan føle at de utenlandske selskapene «dumper» produktene sine på markedet til kunstig lave priser, noe som skader innenlandske selskaper som ikke kan konkurrere. En annen grunn kan være å gjengjelde et annet land som regjeringen mener urettferdig subsidierer sin eksport. Ved å innføre antidumpingtoll prøver regjeringen i hovedsak å jevne konkurransevilkårene.

Hva er funksjonen til en quizlet med utligningsplikt?

En utjevningstoll (CVD) er et handelsmiddel som et land pålegger importerte varer som viser seg å være subsidiert av eksportlandet. Formålet med en CVD er å kompensere for tilskuddet og jevne konkurransevilkårene for innenlandske produsenter.

Når et land pålegger en CVD, er det pålagt å varsle Verdens handelsorganisasjon (WTO). WTO avgjør deretter om CVD er berettiget. Dersom WTO finner at CVD er berettiget, må eksportlandet fjerne tilskuddet. Hvis eksportlandet ikke fjerner subsidien, kan importlandet fortsette å pålegge CVD.

Hva er en utjevning?

En utjevningstoll er en toll pålagt av en regjering på importerte varer for å oppveie konkurransefordelen som den utenlandske produsenten av disse varene nyter godt av som følge av subsidier som de mottar fra sin egen regjering. Utligningstollen er med andre ord ment å utjevne konkurransevilkårene ved å gjøre de importerte varene dyrere og dermed mindre konkurransedyktige.