Hva er dumping?

Dumping refererer til fremgangsmåten som et selskap selger sine produkter til en pris som er lavere enn hva det koster å produsere. Derfor er målet for dumping ingen andre enn for selskaper å konkurrere direkte i markedet for å være over konkurranse og utøve større kontroll over selve markedet. Derfor blir begrepet dumping forstått som praksis med urettferdig konkurranse.

Praksisen med dumping inkluderer skattesvikt og det straffes av Verdens handelsorganisasjon, samtidig som det reguleres gjennom den generelle avtalen om toll og handel. Imidlertid, for alle de som postulerer til fordel for dumping gjennom frihandel, anser de det som en praksis som er til fordel for sluttbrukerens interesser.

Typer dumping

Det er flere former for dumping, men alle forfølger, kort sagt, alle søker aktivt monopol på markedet der de lanserer sine produkter. Deretter skal vi se hvilke som er de vanligste typene dumping og hva hver av dem innebærer:

  • Vedvarende dumping: produkter eksporteres kontinuerlig til internasjonale markeder. Fordelene kommer gjennom forskjellene i prisen på produktet i hjemmemarkedet versus i utlandet.
  • Rovdumping: eksportøren vil selge sine produkter på det internasjonale markedet. Selv om du ved første øyekast ser hvordan du ikke tjener penger i bakgrunnen, eliminerer du direkte konkurranse samtidig som det lettere smyger seg inn i det tradisjonelle markedet. På denne måten vil fortjenesten oppnådd gjennom denne modaliteten komme på lang sikt når det knapt er konkurranse og vi står overfor en monopolsituasjon. Av disse grunner er dette den mest aggressive og farlige dumpingpraksisen.
  • Sporadisk dumping: det forekommer i de tilfellene det er overskudd i produksjonen. Overskuddene vil senere bli sendt til det internasjonale markedet for å bli solgt der til en pris som er lavere enn den tilsvarende kostnaden.