Forstå Levert Ex Ship (DES) og dets krav

Delivered Ex Ship (DES) er en Incoterm som sier at selger leverer varene til kjøper i selgers eksporthavn. Kjøper er ansvarlig for å betale fraktkostnader og risiko forbundet med transport av varene til destinasjonen. DES er en ofte brukt Incoterm i internasjonal handel, og brukes ofte sammen med andre Incoterms som FOB (Free On Board) eller CFR (Cost and Freight).

Hovedkravene til DES Incoterm er som følger:

1. Selger skal levere varene til kjøper i selgers eksporthavn.
2. Kjøper er ansvarlig for å betale fraktkostnader og risiko forbundet med transport av varene til destinasjonen.
3. Selger er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader eller risiko forbundet med transport av varene til kjøpers destinasjon.
4. Kjøper er ansvarlig for å klarere varene for import på destinasjonen.

Hva er vilkårene for forsendelser? Vilkårene for en forsendelse refererer til forholdene under hvilke varer transporteres fra ett sted til et annet. Disse vilkårene er vanligvis skissert i en kontrakt mellom partene som er involvert i forsendelsen, og kan inkludere bestemmelser for forsikring, ansvar og andre risikoer. Hva betyr DES i LNG? DES står for "Delivered ExShip". Det er et begrep som brukes i handel med flytende naturgass (LNG) og refererer til levering av LNG-last fra selger til kjøper, med leveringspunktet ved skipets jernbane ved lasteterminalen.

Hva er 10 vanlige handelsbetingelser for frakt?

1. Incoterms: Incoterms er sett med internasjonale regler som dikterer hvilken part som er ansvarlig for hvilke aspekter av fraktprosessen.

2. Gratis om bord (FOB): FOB betyr at selger er ansvarlig for kostnadene ved frakt av varene til kjøper, men kjøper er ansvarlig for alle kostnader og risikoer når varene er om bord på fartøyet.

3. Frakt betalt til (CPT): CPT betyr at selgeren er ansvarlig for kostnadene ved å sende varene til kjøperen, og kjøperen er ansvarlig for alle kostnader og risikoer når varene er levert til det angitte stedet .

4. Kostnad og frakt (C&F): C&F betyr at selger er ansvarlig for kostnadene ved frakt av varene til kjøper, og kjøper er ansvarlig for kostnadene ved forsikring.

5. Frakt og forsikring betalt til (CIP): CIP betyr at selgeren er ansvarlig for kostnadene ved frakt av varene til kjøperen, og kjøperen er ansvarlig for kostnadene ved forsikringen.

6. Delivery Duty Paid (DDP): DDP betyr at selgeren er ansvarlig for kostnadene for frakt av varene til kjøperen, og kjøperen er ansvarlig for alle skatter, avgifter og andre avgifter som skal betales ved levering.

7. Free Carrier (FCA): FCA betyr at selgeren er ansvarlig for kostnadene ved frakt av varene til kjøperen, og kjøperen er ansvarlig for alle kostnader og risikoer når varene er levert til transportøren.

8. Ex Works (EXW): EXW betyr at kjøper er ansvarlig for alle kostnader og risikoer forbundet med frakt av varene, fra opprinnelsesstedet til destinasjonen.

9. Kostnad, forsikring og frakt (CIF): CIF betyr at selgeren er ansvarlig for kostnadene ved frakt av varene til kjøperen, og kjøperen er ansvarlig for kostnadene for forsikring og frakt.

Hva er for basislevering?

Begrepet "basisleveranse" refererer til prosessen med å levere en vare til et spesifisert sted for å oppfylle en terminkontrakt. Varen leveres vanligvis til et lager eller et annet lager som er godkjent av børsen der futureskontrakten handles. Grunnleveringsprosessen brukes for å sikre at varen leveres til riktig sted og at den oppfyller alle spesifikasjonene i kontrakten.

Hva er forskjellen mellom FOB og ex works?

FOB (gratis om bord) er et begrep som brukes i internasjonal handel som spesifiserer at selgeren av varer er ansvarlig for å levere varene til utskipingshavnen, og kjøperen er ansvarlig for å betale frakt og andre kostnader forbundet med å få varene fra utskipingshavnen til deres endelige destinasjon.

Ex works (EXW) er et begrep som brukes i internasjonal handel som spesifiserer at selgeren av varer er ansvarlig for å gjøre varene tilgjengelige i sine lokaler, og kjøperen er ansvarlig for å betale frakt og andre kostnader forbundet med å få varer fra selgers lokaler til deres endelige destinasjon.