Texas Ratio

Texas Ratio er et økonomisk forhold som brukes til å evaluere helsen til en finansinstitusjon. Den beregnes ved å dele de totale misligholdte eiendeler (NPA) med totalkapitalen pluss fradrag for tap på utlån og leie (ALLL). Et forhold på mindre enn 1,0 anses generelt som sunt, mens et forhold større enn 1,0 indikerer at institusjonen kan være i trøbbel.

Texas Ratio ble utviklet av James E. "Chip" Diller, Jr., en tidligere eksaminator for Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Den er oppkalt etter delstaten Texas, der et stort antall banker sviktet på 1980- og begynnelsen av 1990-tallet.

Texas Ratio er et verdifullt verktøy for å evaluere helsen til en finansinstitusjon, men det bør brukes sammen med andre tiltak, for eksempel CAMELS Rating, for å få et fullstendig bilde.

Er et lavere kontantforhold bedre?

Et lavere kontantforhold er ikke nødvendigvis bedre. Kontantforholdet er et mål på et selskaps likviditet, som er evnen til å møte kortsiktige forpliktelser. Et lavere kontantforhold kan indikere at et selskap har problemer med å oppfylle sine kortsiktige forpliktelser.

Er lav eller høy LTV bedre?

Svaret på dette spørsmålet avhenger av din spesifikke situasjon og mål. Generelt er et lavt LTV-forhold (lån-til-verdi) bedre fordi det betyr at du har mer egenkapital i hjemmet ditt. Dette kan gi deg mer forhandlingsstyrke hvis du skal refinansiere eller selge boligen din, og det kan også hjelpe deg å unngå tvangssalg dersom du støter på økonomiske vanskeligheter. Et høyt LTV-forhold kan derimot gjøre det vanskelig å refinansiere boligen eller selge den med fortjeneste.

Hvordan tolker du forholdsresultater?

Det finnes en rekke måter å tolke forholdstallsresultater på, og tolkningen vil variere avhengig av det spesifikke forholdet som brukes. Generelt kan imidlertid forholdstallsresultater tolkes ut fra et selskaps finansielle styrke, effektivitet og lønnsomhet.

For eksempel kan et høyt forhold mellom kontanter og totale eiendeler tyde på at et selskap er finansielt sterkt, siden det har stor likviditet. Et lavt forhold mellom varelager og salg kan tyde på at et selskap er effektivt, da det er i stand til å omsette varelageret raskt. Og et høyt forhold mellom nettoinntekt og totalinntekt kan indikere at et selskap er lønnsomt, ettersom det genererer mye inntekt i forhold til det totale salget. Hva er USAs 3/5-forhold? US 3/5 ratio er et finansielt forhold som brukes til å måle soliditeten til et selskap. Det beregnes ved å dele den totale forpliktelsen til et selskap med selskapets totale egenkapital. Et selskap med en US 3/5 ratio på mindre enn 1 anses å være solvent, mens et selskap med en US 3/5 ratio på større enn 1 anses å være insolvent.

Hva er NPL-dekningsgrad?

NPL-dekningsgrad er en beregning som brukes til å vurdere evnen til en finansinstitusjon til å dekke sine misligholdte lån (NPLs) fra sine nåværende inntekter. Forholdet beregnes ved å dele finansinstitusjonens nettoinntekt som er tilgjengelig for å dekke NPLs med det totale beløpet NPLs. En høy NPL-dekningsgrad indikerer at finansinstitusjonen har en sterk evne til å dekke NPL-er fra gjeldende inntjening.