Denne giringen betyr ikke raskere eller langsommere

Denne giringen betyr ikke raskere eller langsommere. Det betyr bare at selskapets gjeld er høyere enn egenkapitalen. Så hvis selskapets eiendeler er $ 1000 og gjelden er $ 500, er gearing ratio 50%. Er høy giring bra? Høy gearing anses generelt for å være en god ting, siden det lar et selskap utnytte sine eiendeler og potensielt generere høyere avkastning. Det er imidlertid viktig å huske at høy gearing også medfører høyere risiko, da selskapet vil være mer belånt og derfor mer utsatt for potensielle tap.

Hvordan bruker du ordet gear i en setning?

Selskapets girforhold er 2,5.

Dette betyr at for hver $1,00 i egenkapital, har selskapet $2,50 i gjeld.

Er giring det samme som giring?

Gearing og gearing brukes ofte om hverandre, men det er en subtil forskjell mellom de to begrepene. Gearing er andelen av et selskaps gjeld til egenkapitalen, mens gearing er bruken av gjeld for å finansiere eiendeler. Med andre ord er gearing forholdet mellom gjeld og egenkapital, mens gearing er forholdet mellom gjeld og totale eiendeler.

Begge forholdstallene er viktige mål på en bedrifts økonomiske helse, men de gir litt forskjellige perspektiver. Gjeld-til-egenkapital-forholdet er et mål på et selskaps finansielle innflytelse, mens gjeld-til-aktiva-forholdet er et mål på dets samlede gjeld.

Et selskap med høy gjeld i forhold til egenkapital sies å være svært belånt. Dette betyr at det er sterkt avhengig av gjeld for å finansiere driften. Et selskap med høy gjeld i forhold til eiendeler sies å være svært belånt. Dette betyr at den har en stor mengde gjeld i forhold til aktivabasen.

Et selskap kan være svært belånt uten å være høyt gearet. For eksempel er et selskap med et forhold mellom gjeld og egenkapital på 2:1 svært belånt, men hvis det har en samlet aktivabase på 10 millioner dollar, er gjeldsforholdet bare 20 %.

Et selskap kan også være høyt gearet uten å være sterkt belånt. For eksempel er et selskap med en gjeld-til-egenkapital-forhold på 1:1 ikke belånt, men hvis det har en samlet aktivabase på 1 million dollar, er dets gjeld-til-aktiva-forhold 100 %.

Generelt, jo høyere gjeld-til-egenkapital-forhold, desto høyere nivå av finansiell innflytelse. Jo høyere gjeld i forhold til eiendeler, desto høyere er den samlede gjelden til selskapet.

Hva er rettet antonym?

Bedrifter kan ta på seg gjeld av en rekke årsaker, men det koker vanligvis ned til én ting: de trenger penger. Når et selskap låner penger, gjør det vanligvis det ved å utstede obligasjoner. Disse obligasjonene er som IOUer, og lover å betale tilbake lånet pluss renter på et senere tidspunkt.

Det er to hovedtyper obligasjoner: sikret og usikret. Sikrede obligasjoner er støttet av sikkerhet, noe som gir investorer en viss sikkerhet for at de vil få pengene tilbake selv om selskapet misligholder lånet. Usikrede obligasjoner er derimot ikke dekket av noen sikkerhet. Dette gjør dem mer risikable for investorene, men det betyr også at selskapet kan få pengene det trenger raskere.

Begrepet "gearet" refererer til at obligasjoner ofte brukes til å finansiere kjøp av eiendeler, for eksempel maskiner eller fast eiendom. Når et selskap tar opp et lån for å kjøpe eiendeler, sies det å være «giret». Det motsatte av gearet er «ungeared». Hva betyr gearing ratio? Gearing ratio er en gjeldsgrad som sammenligner et selskaps totale gjeld med dets totale egenkapital. Et selskaps gearing ratio er en viktig faktor for å bestemme dens økonomiske helse og stabilitet. En høy gearing ratio indikerer at et selskap er mer belånt, og en lavere gearing ratio indikerer at et selskap er mindre belånt.