Hva spesiell fullmakt betyr

En spesiell fullmakt er en type fullmakt som gir den faktiske fullmakten spesielle fullmakter som normalt ikke er inkludert i et fullmaktsdokument. Disse spesielle fullmaktene kan omfatte fullmakt til å kjøpe eller selge fast eiendom, inngå kontrakter eller ta økonomiske beslutninger på vegne av oppdragsgiver. I de fleste tilfeller brukes en spesiell fullmakt kun for en bestemt transaksjon eller i en begrenset periode.

Hva er de forskjellige typene fullmakt i Texas?

En fullmakt i Texas kan enten være "Generell" eller "Spesiell".

En generell fullmakt gir personen du utpeker (din "agent") brede fullmakter til å håndtere alle juridiske og økonomiske forhold på dine vegne. Dette vil inkludere makten til å kjøpe eller selge eiendom, inngå kontrakter, låne eller låne penger og håndtere bankkontoer og investeringer.

En spesiell fullmakt er mer begrenset i omfang, og gir kun agenten de spesifikke fullmaktene du spesifiserer i dokumentet. Du kan for eksempel gi agenten din makt til å selge en bestemt eiendom, eller signere dokumenter på dine vegne i forbindelse med en bestemt transaksjon.

En generell fullmakt kan trekkes tilbake av deg når som helst, ganske enkelt ved å gi skriftlig varsel til agenten din. En spesiell fullmakt blir automatisk tilbakekalt når den spesifikke oppgaven som er delegert til agenten er fullført.

Du bør bare utnevne noen du stoler på implisitt som din agent, da de vil ha mye makt over din økonomi og juridiske saker. Sørg for å velge noen som er ansvarlig og organisert, og som du vet vil handle i din beste interesse.

Trenger jeg en fullmakt hvis jeg har testamente? Nei, du trenger ikke fullmakt hvis du har testament. En fullmakt er et dokument som gir en annen person juridisk myndighet til å handle på dine vegne. Et testamente er et juridisk dokument som beskriver dine ønsker om fordeling av dine eiendeler etter din død.

Trenger en spesiell fullmakt vitner?

En spesiell fullmakt er et juridisk dokument som gir noen andre fullmakt til å handle på dine vegne. Dette kan være i forhold til økonomiske forhold, medisinske avgjørelser eller andre områder av livet ditt. Personen du utnevner til å handle på dine vegne, er kjent som din "faktiske advokat".

Det er ikke krav om at særfullmakt skal ha vitner, men det er noen fordeler med å ha vitner. For det første kan vitner bekrefte det faktum at du signerte dokumentet frivillig og etter egen fri vilje. Dette kan være viktig hvis det noen gang er spørsmål om dokumentets gyldighet. I tillegg kan det å ha vitner gi advokaten din litt ekstra beskyttelse mot ansvar.

Hva er kravene for å få spesiell fullmakt? Det er ingen svar på dette spørsmålet siden kravene for å få en spesiell fullmakt kan variere avhengig av jurisdiksjonen du søker å få fullmakten i, samt den spesifikke typen fullmakt du søker. Noen generelle krav som kan være gjeldende i mange tilfeller inkluderer imidlertid at den som søker fullmakten må være over 18 år og være sunn. I tillegg må den som gir fullmakten være kompetent til å gjøre det, og må være villig til å gi fullmakten frivillig. Må en fullmakt registreres i Texas? I Texas trenger ikke en fullmakt registreres. Men dersom fullmakten benyttes til å overdra fast eiendom, må overdragelsen journalføres for å være gyldig.