Strap Definition

Begrepet "stroppedefinisjon" refererer til prosessen med å bestemme bredden på et bestemt valgprisområde. Dette gjøres ved å ta forskjellen mellom kjøps- og utsalgsprisene til opsjonskontrakten, og deretter dele dette tallet med midtpunktet i utløsningsprisintervallet. Resultatet multipliseres deretter med 100 for å få den prosentvise bredden av streikprisområdet.

Denne prosessen er nyttig for tradere som ønsker å kjøpe eller selge opsjoner med en bestemt innløsningsprisklasse i tankene. Ved å kjenne den prosentvise bredden av streikprisområdet, kan tradere mer nøyaktig vurdere likviditeten til opsjonsmarkedet og ta bedre informerte handelsbeslutninger.

Hva er stripestråle?

En stripestråle er en handelsstrategi som innebærer å kjøpe eller selge en stripe med out-of-the-money (OTM)-opsjoner. Opsjonene kjøpes eller selges til forskjellige innløsningspriser, men alle har samme utløpsdato. Denne strategien brukes ofte av tradere som er bullish eller bearish på den underliggende eiendelen, men som ikke er sikre på den nøyaktige retningen eller omfanget av bevegelsen.

Hovedfordelen med stripestrålestrategien er at den lar traderen tjene på et stort trekk i begge retninger, uten å måtte forutsi den nøyaktige retningen eller størrelsen på bevegelsen. Ulempen er at denne strategien ofte er ganske risikabel, da den innebærer å kjøpe eller selge opsjoner med svært liten egenverdi. Dette betyr at traderen potensielt kan miste hele premien som er betalt for opsjonene dersom den underliggende eiendelen ikke beveger seg i ønsket retning.

Hva er kort straddle? En kort straddle er en opsjonshandelsstrategi som innebærer å selge en put- og en kjøpsopsjon med samme innløsningspris og utløpsdato. Handelen inngås vanligvis når traderen tror at det underliggende verdipapiret vil handle i et stramt område i nær fremtid, og de vil kunne tjene på det resulterende tidsforfallet.

Hvor mange typer alternativstrategier finnes det?

Opsjonsstrategier er samtidig, og ofte blandet, kjøp eller salg av en eller flere opsjoner som er forskjellige i en eller flere av opsjonenes variabler. Disse variablene inkluderer den underliggende eiendelen, utløpsdatoen, innløsningskursen og typen opsjon.

Alternativene Grekere - Delta, Gamma, Theta, Vegas og Rho - kan brukes sammen med hverandre for å konstruere et uendelig antall alternativstrategier.

Hva er en kort stripe?

Generelt refererer en kort stripe til en stripe med opsjoner som alle er korte posisjoner. Med andre ord er alle opsjonene solgt, og investoren er bearish på den underliggende sikkerheten.

En kort stripe kan lages ved å bruke puts, samtaler eller en kombinasjon av begge. For eksempel kan en trader selge to puts og en call, eller tre calls og no puts. Nøkkelen er at alle opsjonene er solgt, og traderen er bearish på den underliggende sikkerheten.

En kort stripe er en handel med høy risiko og høy belønning. Den potensielle fortjenesten er ubegrenset, men de potensielle tapene er også ubegrensede. Dette er grunnen til at korte striper kun er egnet for erfarne handelsmenn som er komfortable med å håndtere risiko.

Hva er avansert alternativstrategi?

En avansert alternativhandelsstrategi er en som bruker mer komplekse teknikker for å generere fortjeneste. Disse strategiene involverer ofte bruk av derivater, som futures eller opsjoner, for å spekulere i bevegelsen av underliggende eiendeler. Målet med å bruke en avansert opsjonshandelsstrategi er å generere større fortjeneste enn det som ville vært mulig med en enklere strategi.

Noen vanlige strategier for handel med avanserte alternativer inkluderer:

- The straddle: Dette er en strategi som innebærer å kjøpe både en kjøpsopsjon og en salgsopsjon på samme underliggende eiendel, med samme utløpsdato. Målet er å tjene på prisbevegelser i begge retninger.

- The strangle: Dette ligner på straddle, bortsett fra at call- og salgsopsjonene har forskjellige innløsningspriser. Målet er å tjene på en større prisbevegelse i begge retninger.

- Sommerfuglen: Dette er en strategi som innebærer å kjøpe to kjøpsopsjoner og to salgsopsjoner, alle med samme utløpsdato. Utløsningsprisene på opsjonene må fordeles jevnt rundt gjeldende pris på den underliggende eiendelen. Målet er å tjene på en liten bevegelse i begge retninger.

- Kondoren: Dette er en strategi som innebærer å kjøpe fire opsjoner, to calls og to puts, med forskjellige innløsningspriser. Målet er å tjene på en liten bevegelse i begge retninger.