skjema 2439: Melding til aksjonæren vedrørende ikke-fordelte langsiktige kapitalgevinster

Skjema 2439: Melding om ikke-fordelte langsiktige kapitalgevinster til aksjonær Hva er et 3800-skjema? 3800-skjemaet er et IRS-skjema som brukes til å kreve den generelle forretningskreditten. Skjemaet brukes til å finne fremføringen av kreditten til fremtidige skatteår, og for å finne tilbake til kreditten. Hva er et skjema 6252? Et skjema 6252 er et IRS-skjema som brukes til å beregne avdragssalgsinntekten fra salg av visse eiendommer. Hva er Schedule H IRS? Schedule H IRS er et skjema som brukes til å rapportere visse typer husholdningsskatt. Dette inkluderer skatter som Social Security og Medicare. Hvem må sende inn skjema 6252? Du må sende inn skjema 6252 hvis du har inntekt fra et avbetalingssalg. Må jeg sende inn skjema 2439? Ja, du må sende inn skjema 2439 hvis du har mottatt visse typer inntekter som er underlagt reservetrekk. Dette inkluderer renter, utbytte og kapitalgevinster.