Skjema 1045: Søknad om foreløpig skatterefusjon

Søknad om foreløpig refusjon (skjema 1045)

Hva inkluderer jeg med skjema 1045?

Når du sender inn skjema 1045, må du inkludere følgende:

1. Et utfylt og signert skjema 1045.

2. Alle nødvendige vedlegg, inkludert:

a. Et utfylt og signert skjema 8453, U.S. Individual Income Tax Transmittal for a IRS e-file Return.

b. Et utfylt og signert skjema 8879, IRS e-fil signaturautorisasjon.

c. Din originale eller endrede retur fra forrige år, om nødvendig.

3. Betaling for eventuelle skyldige skatter. Dette kan gjøres med sjekk eller postanvisning utstedt til "United States Treasury". Husk å skrive personnummeret ditt, "2017-skjema 1045", og skatteåret på forsiden av sjekken eller postanvisningen.

4. Hvis du sender inn skjema 1045 elektronisk, må du inkludere et utfylt og signert skjema 8453.

Hva er et tilbakeføringskrav på skatter? Begrepet "tilbakeføring" refererer til muligheten til å kreve refusjon for skatt betalt i et tidligere år. Dette gjøres ofte når en skattyter har pådratt seg en stor skatteregning i løpet av ett år, men forventer å ha lavere skatteplikt det påfølgende året. Ved tilbakeføring av skatteplikten til foregående år kan skattyter få tilbakebetalt betalte skatter.

Hvordan beregner du overskytende tap i en bedrift?

Mertap er det beløpet som de samlede fradragene for en virksomhet overstiger den samlede inntekten fra virksomheten med. For å beregne overskytende tap, start med å regne ut samlet inntekt og fradrag for virksomheten. Trekk deretter den totale inntekten fra de totale fradragene. Resultatet er det overskytende tapet.

Betaler IRS renter på tilbakeføring av NOL?

Internal Revenue Service (IRS) betaler renter på tilbakeføring av netto driftstap (NOL), men bare under visse omstendigheter. Nærmere bestemt vil skattemyndighetene betale renter på tilbakeføring av NOL hvis tilbakebetalingen skyldes en lovfestet endring som med tilbakevirkende kraft øker NOL-fradraget. I tillegg vil skattemyndighetene betale renter på en tilbakeføring av NOL hvis tilbakebetalingen skyldes en feil gjort av skattemyndighetene ved beregningen av NOL-fradraget.

Hva er tentativ skatt IRS?

Skattemyndighetene definerer foreløpig skatt som "skattebeløpet du ville skyldt hvis du ikke hadde noen fradrag og ikke hadde rett til skattefradrag." Med andre ord er det skattebeløpet du ville skyldt hvis du bare tok standardfradraget og ikke hadde krav på andre fradrag eller kreditter.