Form 211: Søknad om Original Information Award

Skjema 211: Søknad om pris for originalinformasjon

Hvordan rapporterer du svindel til IRS?

Det amerikanske finansdepartementet har en avdeling kalt Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), som er ansvarlig for å bekjempe nasjonal og internasjonal hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og annen økonomisk forbrytelse.

Hvis du mistenker at noen har begått skattesvindel, kan du rapportere det til FinCEN ved å sende inn en mistenkelig aktivitetsrapport (SAR).

For å sende inn en SAR, må du oppgi grunnleggende informasjon om den mistenkte, som navn, adresse og personnummer. Du må også oppgi detaljert informasjon om den mistenkelige aktiviteten, inkludert når den skjedde, hvor mye penger det var involvert og andre relevante detaljer.

Hvis du har informasjon om en mulig skattesvindelordning, kan du også kontakte IRS Criminal Investigation Division direkte. Du kan finne kontaktinformasjon for ditt lokale kontor på IRS-nettstedet.

Hvordan blir jeg en IRS-varsler?

IRS Whistleblower Office betaler folk som rapporterer mulig skattesvindel og manglende overholdelse av skattelovene. Hvis du har informasjon om noen som ikke betaler skatt, eller som unndrar skatt, kan du være kvalifisert for en belønning.

For å kvalifisere for en belønning må du ha informasjon som fører til innkreving av skatter, straffer, renter eller andre beløp fra den personen eller bedriften som ikke overholder kravene. IRS Whistleblower Office betaler belønninger basert på en prosentandel av beløpet som samles inn, så jo mer penger som samles inn, jo høyere belønning.

For å sende inn et krav, må du sende inn et utfylt IRS-skjema 211, "Application for Award for Original Information." Skjemaet må ledsages av detaljert informasjon om det påståtte skattesvindel, inkludert navn og kontaktinformasjon til den involverte personen eller virksomheten, samt eventuell støttedokumentasjon.

Når kravet ditt er mottatt, vil det bli tildelt en IRS-eksaminator som vil undersøke påstanden og avgjøre om det er nok bevis eller ikke til å støtte kravet ditt. Dersom granskeren mener at det er nok bevis for skattesvindel, vil de anbefale at saken henvises til Justisdepartementet for påtale.

Hvis justisdepartementet bestemmer seg for å straffeforfølge saken og lykkes med å kreve inn skatter, straffer, renter eller andre beløp, vil du være kvalifisert for en belønning. Belønningsbeløpet vil være basert på en prosentandel av beløpene som samles inn, og vil bli utbetalt etter at saken er løst.

Betaler IRS deg for å være en varsler?

IRS betaler ikke enkeltpersoner for å opptre som varslere. IRS tilbyr imidlertid belønninger for enkeltpersoner som kommer frem med informasjon som fører til domfellelse av skatteunndragere. Disse belønningene kan variere fra 10 % til 30 % av skattebeløpet som gjenvinnes, avhengig av omstendighetene.