skjema 8379: Tildeling for skadet ektefelle

Skjema 8379: Tildeling for skadet ektefelle

Hvor lang tid må jeg sende inn et skadet ektefellekrav?

Hvis dere er gift og leverte en felles oppgave, er du og din ektefelle begge ansvarlige for skatten og eventuelle renter eller straffer som skal betales på returen. Dette kalles solidaransvar. Hvis du sender inn et skadet ektefellekrav, kan du bli fritatt for ansvaret for å betale skatt, renter og bøter på den felles avkastningen.

For å kreve lettelse for skadet ektefelle, må du sende inn skjema 8379, Skadet ektefelletildeling, med selvangivelsen. Hvis du allerede har sendt inn returen, kan du sende inn skjema 8379 alene.

Du må sende inn skjema 8379 innen det siste av:
• Forfallsdatoen for innlevering av returen, inkludert utvidelser; eller
•Datoen du faktisk sender inn returen.

Hvis IRS allerede har innkrevd skatten fra din felles refusjon, kan du fortsatt sende inn skjema 8379 for å be om fritak fra fremtidige innkrevinger. Skattemyndighetene vil behandle kravet ditt og sende deg en refusjon for din del av overbetalingen.

Må jeg anmelde skadet ektefelle hvert år?

Nei, du trenger ikke anmelde skadet ektefelle hvert år. Du trenger bare å sende inn dette skjemaet hvis du er gift og sender inn en felles retur, og du forventer å motta refusjon, men din ektefelle har ubetalt gjeld eller forpliktelse til barnebidrag. Hva er forskjellen mellom skjema 8379 og 8857? Skjema 8379 brukes til å be om tilbakebetaling av skadekrav fra IRS. Skjema 8857 brukes til å be om refusjon for overbetaling av skatter.

Hvor sender jeg inn skadet ektefelle skjema 8379?

Skadet ektefelle-skjema 8379 skal sendes inn med din felles selvangivelse. Hvis du allerede har levert retur, kan du sende inn skjemaet selv. Legg ved en kopi av returen din og merk "skadet ektefelle" øverst. Send skjemaet til adressen som er oppført i instruksjonene.

Hvordan bør skjema 8857 arkiveres?

For å sende inn skjema 8857, må du inkludere:

Ditt navn, adresse, personnummer og telefonnummer på dagtid
En erklæring om at du ber om fritak for uskyldig ektefelle
Skatteåret eller -årene for som du ber om lindring
Grunnen til at du mener at du er kvalifisert for uskyldig ektefellefrihet
All annen informasjon som vil hjelpe skattemyndighetene å avgjøre om du kvalifiserer for lindring

Hvis du ber om fritak fra solidarisk ansvar, du må også inkludere:

Navn, adresse og telefonnummer på dagtid til din nåværende ektefelle eller tidligere ektefelle, hvis aktuelt
En erklæring om at du ber om fritak for solidaransvar
Skatten år eller år du ber om lindring for
Grunnen til at du mener at du kvalifiserer for fritak fra solidarisk ansvar
All annen informasjon som vil hjelpe skattemyndighetene å avgjøre om du kvalifiserer for lettelse

Når du har samlet inn all nødvendig informasjon, kan du sende skjema 8857 til IRS på adressen oppført på skjemaet.