SEC Form 5 Oversikt

SEC Form 5 er en innlevering som må gjøres av selskaper som er underlagt rapporteringskravene til Securities and Exchange Commission (SEC). Skjemaet gir en oversikt over selskapets økonomiske stilling og driftsresultat. Skjemaet må innleveres innen 60 dager etter utløpet av selskapets regnskapsår. Hva er skjema 5 i inntektsskatt? I USA er skjema 5 den årlige erklæringen som enkelte investeringsselskaper må sende inn til Securities and Exchange Commission (SEC). Skjemaet inneholder informasjon om selskapets investeringer, inntekter og utgifter.

Hva anses som vesentlig ikke-offentlig informasjon?

Definisjonen av vesentlig ikke-offentlig informasjon (MNPI) finnes i regel 405 i regel S-T. MNPI er definert som informasjon som ikke er offentliggjort og som, hvis den blir offentliggjort, vil ha en vesentlig effekt på prisen på verdipapiret. For å bli betraktet som MNPI, må informasjonen også være ikke-offentlig i den forstand at den ikke er generelt kjent for investorer og ikke forventes å være kjent av en fornuftig investor.

Det er noen viktige ting å merke seg om denne definisjonen. For det første må informasjonen være fullstendig ikke-offentlig for å kunne anses som MNPI. Dette betyr at selv om en liten mengde av informasjonen har blitt offentliggjort, regnes den ikke lenger som MNPI. For det andre nevner definisjonen spesifikt hvilken effekt utleveringen av informasjonen vil ha på prisen på verdipapiret. Dette er et viktig skille fordi det betyr at ikke all ikke-offentlig informasjon regnes som MNPI. Kun informasjon som vil være vesentlig for investorer regnes som MNPI.

Definisjonen av MNPI kan videre brytes ned i to hovedkategorier: positiv MNPI og negativ MNPI. Positive MNPI er informasjon som vil føre til en økning i prisen på verdipapiret dersom det skulle offentliggjøres. Negativ MNPI er informasjon som ville føre til en nedgang i prisen på verdipapiret dersom det skulle offentliggjøres.

Det er viktig å merke seg at MNPI er en bred kategori som kan omfatte et bredt spekter av informasjon. Noen eksempler på informasjon som kan betraktes som MNPI inkluderer:

-inntektsinformasjon som ennå ikke er offentliggjort
-fusjons- eller oppkjøpsinformasjon
-informasjon om et nytt produkt som ennå ikke er utgitt
-informasjon om en endring i strategi som ennå ikke er offentliggjort
-informasjon om en regulatorisk endring som kan påvirke selskapet

Hva brukes SEC Form 3 til?

SEC-skjema 3 brukes av et selskap til å sende inn informasjon om dets ledere og styremedlemmer til SEC. Dette skjemaet må sendes inn innen 10 dager etter at en offiser eller direktør har blitt innsider, og må oppdateres innen 30 dager etter eventuelle endringer. Skjemaet skal inneholde opplysninger om innsiderens eierandel i selskapet, samt eventuelle transaksjoner som er foretatt. Hvilket SEC-skjema viser eierskap? SEC-skjemaet som viser eierskap er skjema 4. Dette skjemaet er arkivert av innsidere i et selskap for å rapportere endringer i deres eierskap av selskapets aksjer.

Hvordan sender jeg inn skjema 5?

For å sende inn skjema 5, må du sende det inn til Securities and Exchange Commission (SEC). Du kan gjøre dette elektronisk gjennom SECs EDGAR-arkivsystem eller ved å sende en papirkopi.

Hvis du sender inn skjema 5 elektronisk, må du først opprette en konto på EDGAR-arkivsystemet. Når du har gjort dette, vil du kunne logge inn og sende inn skjemaet ditt.

Hvis du sender inn skjema 5 per post, må du sende det til følgende adresse:

Securities and Exchange Commission
Division of Corporation Finance
Office of Filings and Information Services

P.O. Box 1004
Datapoint Drive
New Castle, DE 19720