skjema 2439: Melding til aksjonæren vedrørende ikke-fordelte langsiktige kapitalgevinster

Skjema 2439: Melding om ikke-fordelte langsiktige kapitalgevinster til aksjonær Hva er et 3800-skjema? 3800-skjemaet er et IRS-skjema som brukes til å kreve den generelle forretningskreditten. Skjemaet brukes til å finne fremføringen av kreditten til fremtidige skatteår, og for å finne tilbake til kreditten. Hva er et skjema 6252? Et skjema 6252 er et IRS-skjema som … Les mer

Treynor Index

Treynor-indeksen er et mål på risikojustert avkastning på en investering. Den beregnes ved å dele meravkastningen av investeringen over den risikofrie renten med betaen til investeringen. Treynor-indeksen brukes til å evaluere hvor godt en investering presterer i forhold til markedsrisikoen. En høyere Treynor-indeks indikerer en bedre risikojustert avkastning. Hva kalles Sharpe ratio også? Sharpe-forholdet er … Les mer