Sin Stock

En syndaksje er en aksje i et selskap involvert i en bransje som anses å være skadelig for samfunnet eller miljøet. Disse industriene inkluderer tobakk, alkohol, gambling og våpen. Syndeaksjer blir generelt sett på som dårlige investeringer av sosialt ansvarlige investorer, da de sannsynligvis vil underprestere i det lange løp på grunn av økt regulering. Hvordan skriver du Shri? Ordet "Shri" er en tittel på respekt som brukes foran navnet på en person eller guddom. Det er vanligvis skrevet som "Shri" etterfulgt av personens eller guddommens navn.

Hva er de tre viktigste ESG-strategiene?

De tre overordnede ESG-strategiene er:

1. Grønn investering: Dette innebærer å investere i selskaper som driver med aktiviteter som er miljøvennlige eller som har en positiv innvirkning på miljøet.

2. Sosialt ansvarlige investeringer: Dette innebærer å investere i selskaper som anses å være samfunnsansvarlige, for eksempel de som er involvert i aktiviteter som fremmer sosial rettferdighet eller som har en positiv innvirkning på samfunnet.

3. Effektinvestering: Dette innebærer å investere i selskaper som har en positiv innvirkning på samfunnet eller miljøet, med mål om å generere en positiv avkastning på investeringen.

Hva er SRI-fond?

SRI-fond er investeringsverktøy som fokuserer på sosialt ansvarlige investeringer. Dette betyr at fondsforvalterne tar hensyn til miljø-, sosiale og styringskriterier (ESG) når de tar investeringsbeslutninger. Målet med SRI-investeringer er å generere både økonomisk avkastning og positiv sosial og miljømessig påvirkning.

Det finnes en rekke måter SRI-fond kan oppnå dette målet på. For eksempel kan noen fond investere i selskaper som er ledende innen miljømessig bærekraft, eller som har sterk sosial og styringspraksis. Andre fond kan unngå å investere i selskaper som er involvert i aktiviteter som anses som skadelige for samfunnet eller miljøet, som for eksempel tobakksproduksjon eller utvinning av fossilt brensel.

SRI-investering er en økende trend, ettersom flere og flere investorer leter etter måter å tilpasse sine verdier med investeringsporteføljene sine. I følge en fersk studie forvaltes nå over 12 billioner dollar av eiendeler over hele verden i henhold til SRI-prinsipper.

Hva betyr SRI?

Begrepet "SRI" står for sosialt ansvarlig investering. Det refererer til en investeringsstrategi som tar hensyn til både økonomisk avkastning og sosialt/miljømessig gode. Det er med andre ord en investeringsstrategi som søker å generere både økonomisk avkastning og positiv sosial eller miljømessig påvirkning.

SRI-investering har vokst i popularitet de siste årene, ettersom flere og flere investorer leter etter måter å tilpasse sine verdier med investeringsporteføljene sine. SRI-strategier kan brukes på et bredt spekter av investeringer, inkludert aksjer, obligasjoner og verdipapirfond.

Hva står SRI for i ESG?

SRI står for Social Responsible Investing. Det er en investeringstilnærming som tar hensyn til både økonomisk avkastning og miljømessige, sosiale og styringsfaktorer (ESG). SRI-investorer søker å generere positiv sosial og miljømessig påvirkning samtidig som de oppnår økonomisk avkastning.

Det finnes en rekke ulike måter å nærme seg SRI på, men alle innebærer et visst nivå av aktivt engasjement med selskapene man er investert i. Dette kan være i form av å stemme over aksjonærvedtak, gå i privat dialog med selskapsledelsen eller investere i selskaper som er ledende i sin bransje når det gjelder ESG-prestasjoner.

SRI-markedet vokser raskt, med anslagsvis 12 billioner dollar i forvaltningskapital globalt fra og med 2016. Dette representerer en betydelig økning fra 6 billioner dollar i 2012 og 3 billioner dollar i 2010.