Harami Cross Definisjon og Eksempel

Et harami-kryss er et lysestakemønster som signaliserer en potensiell reversering i markedet. Den er sammensatt av en stor lysestake etterfulgt av en liten lysestake som er fullstendig innesluttet i kroppen til den første lysestaken. Den lille lysestaken kan være enten bullish eller bearish, men retningen på reverseringen bestemmes vanligvis av retningen til den foregående trenden. … Les mer

Sin Stock

En syndaksje er en aksje i et selskap involvert i en bransje som anses å være skadelig for samfunnet eller miljøet. Disse industriene inkluderer tobakk, alkohol, gambling og våpen. Syndeaksjer blir generelt sett på som dårlige investeringer av sosialt ansvarlige investorer, da de sannsynligvis vil underprestere i det lange løp på grunn av økt regulering. … Les mer