Grønn obligasjon

En grønn obligasjon er en type gjeldsinstrument som spesifikt brukes til å finansiere miljø- og klimarelaterte prosjekter. Grønne obligasjoner kan utstedes av både offentlige og private enheter, og inntektene kan brukes til å finansiere et bredt spekter av prosjekter, inkludert sol- og vindenergi, energieffektivitet, forurensningsforebygging og miljøvern.

Grønne obligasjoner har typisk en løpetid på 10-20 år, og rentebetalingene brukes til å finansiere prosjektene de støtter. Grønne obligasjoner kan utstedes i både lokal og utenlandsk valuta, og de er ofte støttet av den utstedende enhetens fulle tro og kreditt.

Grønne obligasjoner blir stadig mer populært som en måte å finansiere miljøprosjekter på, ettersom de gir en rimelig kapitalkilde og lar investorer spesifikt målrette investeringene mot prosjekter de tror på. WHO utstedte den første grønne knytte bånd? Den første grønne obligasjonen ble utstedt i 2007 av Verdensbanken.

Hvorfor er grønne obligasjoner attraktive?

Grønne obligasjoner er attraktive fordi de tilbyr investorer potensialet for både økonomisk avkastning og positive miljøresultater. Ved å investere i grønne obligasjoner kan investorer støtte overgangen til en lavkarbonøkonomi samtidig som de får en konkurransedyktig avkastning på investeringen.

Etterspørselen etter grønne obligasjoner har vokst raskt de siste årene, ettersom investorer i økende grad søker etter investeringer som stemmer overens med deres verdier. I 2018 ble det utstedt rekordhøye 167 milliarder dollar med grønne obligasjoner globalt, opp fra bare 2 milliarder dollar i 2008.

En av hovedårsakene til populariteten til grønne obligasjoner er at de tilbyr en måte å investere i kampen mot klimaet endre seg samtidig som man tjener økonomisk avkastning. Ved å investere i grønne obligasjoner kan investorer bidra til å finansiere overgangen til en lavkarbonøkonomi samtidig som de får en konkurransedyktig avkastning på investeringen.

I tillegg til sine økonomiske fordeler, gir grønne obligasjoner også investorer muligheten til å ha en positiv miljøpåvirkning. Grønne obligasjoner kan brukes til å finansiere et bredt spekter av miljøprosjekter, som fornybar energi, energieffektivitet og ren transport. Ved å investere i grønne obligasjoner kan investorer bidra til å finansiere overgangen til en renere lavkarbonøkonomi. Er ESG et annet navn for grønne obligasjoner? ESG står for miljø, sosial og styring. Grønne obligasjoner er én type ESG-obligasjoner. Grønne obligasjoner er obligasjoner som utstedes for å finansiere miljøprosjekter.

Hvem er den største utstedelsen av grønne obligasjoner?

Hovedproblemet med grønne obligasjoner er at de ikke er støttet av noen fysiske eiendeler, noe som gjør dem svært risikable. For eksempel, hvis et selskap utsteder en grønn obligasjon for å finansiere en ny fabrikk, og fabrikken aldri blir bygget, er det ingen måte for investorer å få pengene tilbake.

Hva er typene grønne obligasjoner?

Det er fire hovedtyper av grønne obligasjoner: bedrifts-, stats-, aktivastøttede og internasjonale.

Bedriftsgrønne obligasjoner utstedes av selskaper for å finansiere miljøvennlige prosjekter, som fornybar energi, energieffektivitet og forurensningsreduksjon.

Statlige grønne obligasjoner utstedes av nasjonale, statlige og lokale myndigheter for å finansiere miljøvennlige prosjekter, som offentlig transport, grønn infrastruktur og energieffektivitet.

Eiendelsstøttede grønne obligasjoner er verdipapiriserte produkter som bruker miljøaktiva som sikkerhet. Den vanligste typen eiendelsstøttet grønn obligasjon er en solenergiobligasjon, som støttes av inntektene fra et solenergiverk.

Internasjonale grønne obligasjoner utstedes av overnasjonale organisasjoner, som Verdensbanken, for å finansiere miljøvennlige prosjekter i utviklingsland.