Securities Industry Regulatory Authority (SIRA)

Securities Industry Regulatory Authority (SIRA) er en ideell organisasjon som regulerer verdipapirindustrien i USA. SIRA er ansvarlig for å sikre at verdipapirbransjen fungerer rettferdig og transparent, og at investorer er beskyttet mot svindel og misbruk.

Hvor mye koster Psira?

For å bli registrert sikkerhetsvakt hos Private Security Industry Regulatory Authority (PSIRA), må du først fullføre et opplæringskurs og bestå de relevante eksamenene. Kostnaden for kurset og eksamenene varierer avhengig av leverandøren, men er vanligvis mellom R1 500 og R3 000. Når du har bestått eksamenene, må du søke om registrering hos PSIRA, som koster R175. Hvor mange spørsmål er det i SIRA-testen? Det er totalt 100 spørsmål på SIRA-testen.

Er SIRA obligatorisk i Dubai?

Securities and Investments Regulatory Authority (SIRA) er ikke et obligatorisk tilsynsorgan i Dubai. Imidlertid velger mange virksomheter å bli regulert av SIRA for å legge til troverdighet og øke kundenes tillit. SIRA-regulerte virksomheter må overholde visse standarder og krav, som kan inkludere finansiell rapportering, kundebeskyttelsestiltak og overholdelse av antihvitvaskingsbestemmelser. Hvordan får jeg et SIRA-sertifikat? For å få et SIRA-sertifikat må du først ha en virksomhet registrert hos Securities and Exchange Commission (SEC). Når du har registrert virksomheten din hos SEC, kan du søke om et SIRA-sertifikat fra Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Hvordan vet jeg om jeg er registrert hos FINRA? Hvis du er en megler, forhandler, investeringsrådgiver, investeringsselskap eller aksjefond, må du registrere deg hos Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Du kan sjekke FINRAs BrokerCheck-system for å se om du eller firmaet ditt er registrert.