Series 82

Series 82-eksamenen administreres av Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Det er en datamaskinbasert eksamen som består av 125 flervalgsspørsmål. Bestått poengsum for Series 82-eksamenen er 70 %. Eksamen dekker emner som offentlig tilbudsprosess, rollen til investeringsbankfolk og det regulatoriske miljøet.

Hva er vanskeligere Sie eller Series 79? Det er ingen klar konsensus om hvilken eksamen som er vanskeligst, da begge eksamenene dekker mye stoff og krever en betydelig mengde forberedelser. Men basert på meningene til de som har tatt begge eksamenene, ser det ut til at Series 79 kan være litt vanskeligere, siden den dekker mer materiale og er mer fokusert på investeringsbanktjenester. Hvor lenge varer FINRA-registreringen? FINRA-registrering varer så lenge en person har tilknytning til et FINRA-medlemsfirma. En persons registrering kan avsluttes av firmaet deres, eller av FINRA, hvis personen ikke lenger er ansatt eller tilknyttet et FINRA-medlemsfirma. Er serien 79 buet? Nei, serien 79 er ikke buet. Hva er gjennomgangsraten for Serie 7? I følge Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) er beståttprosenten for Series 7-eksamenen 65 %.

Er FINRA-eksamener vanskelige? Det finnes ikke noe entydig svar på dette spørsmålet, siden vanskelighetsgraden til FINRA-eksamener kan variere avhengig av den enkeltes bakgrunn og erfaring. Imidlertid anses FINRA-eksamener generelt for å være ganske utfordrende, og mange individer som tar dem ender opp med å ikke bestå.